Business & Finance Πέμπτη 3/12/2020, 08:22 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε διαβούλευση η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Ποια έργα αφορά

Σε δημόσια διαβούλευση θα θέσει σήμερα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού που περιλαμβάνει περίπου 450 έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν έως το 2025. Το κείμενο των 340 σελίδων αποτελεί ουσιαστικά τη «χαρτογράφηση» των έργων που έχει ανάγκη η χώρα, προκειμένου να μετασχηματιστεί ψηφιακά, να μειωθεί η γραφειοκρατία και η περιττή δαπάνη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Όλα αυτά με δεδομένο ότι από τους πόρους ύψους 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, το 20% αυτών, δηλαδή 6,4 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε ψηφιακά έργα.

Τα δεδομένα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το κείμενο που έχουν συντάξει και επιμεληθεί ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ. Ζαριφόπουλος και ο υπουργός Κ. Πιερρακάκης, η Ελλάδα κατατάσσεται σε χαμηλή θέση στους διεθνείς δείκτες που αξιολογούν την ψηφιακή ωριμότητα των χωρών ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index, DESI)  η χώρα κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. για το 2020. Και καταλαμβάνει την 42η θέση στο Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government Development Index, EGDI) και την 27η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε., στο Δείκτη Ανάπτυξης ΤΠΕ (ICT Development Index, IDI). Στο δείκτη Διευκόλυνσης της Ψηφιοποίησης (Enabling Digitalization Index – EDI)5 η Ελλάδα κατατάσσεται 43η μεταξύ 115 κρατών για το 2019.

Στην έρευνα του 2020, που αφορά σε στοιχεία του έτους 2019, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. στη διάσταση του DESI που αφορά τη συνδεσιμότητα, με βαθμολογία 33,4 μονάδες έναντι 50,1 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στη χώρα μας, η αύξηση της διαθεσιμότητας σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων εξακολουθεί να εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς, με ποσοστό που ανέρχεται στο 76 % (κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 78 %). Από την άλλη πλευρά, η διείσδυση ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps σημείωσε ελαφρά αύξηση, από 0,3 % το 2018 σε 0,8 % το 2019. Η Ελλάδα προχωρά με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό στην κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (Next Generation Access – NGA), αφού σημείωσε σημαντική πρόοδο 15 ποσοστιαίων μονάδων το 2019 και έφτασε σε ποσοστό 81 %, ήτοι μόλις 5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο του 86 % της Ε.Ε.

Σε σχέση με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις (25η) στο σύνολο των 28 κρατών μελών παρόλο που ο αριθμός των Ελλήνων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει αυξητική τάση.

Όσον αφορά τη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται 27η μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.15, με βαθμολογία 51,5 έναντι 72,0 του μέσου όρου της Ε.Ε. Η Ελλάδα παρουσιάζει ικανοποιητική επίδοση σε σχέση με το δείκτη ωρίμανσης ανοικτών δεδομένων με ποσοστό 66% ίσο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην έκθεση 2020 που αφορά στοιχεία του 2019.

Τα έργα

Με τα δεδομένα αυτά, η Βίβλος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει έναν πολύ μεγάλο αριθμό έργων με στόχο την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή της χώρας. Ενδεικτικά, προβλέπεται:

-η περαιτέρω αναβάθμιση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης παροχής υπηρεσιών gov.gr. Κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης (η πρώτη έκδοση ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο), όλες ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες του gov.gr θα διαθέτουν ενιαία αισθητική ταυτότητα εξασφαλίζοντας την εμπειρία αλληλεπίδρασης με ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Μακροπρόθεσμα, προβλέπεται ότι οι επί μέρους υπηρεσίες θα ανακατασκευαστούν ώστε αφενός μεν να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία χρήστη με χρήση και κινητού τηλεφώνου, αφετέρου δε να ενσωματωθούν πλήρως λειτουργικά στο gov.gr.

– Το έργο Know Your Customer (KYC), το οποίο υλοποιεί ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών όταν η ανάγκη αυτή απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου. Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, και στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές. Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στις τράπεζες και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων α) ταυτότητας β) εισοδημάτων, γ) επαγγελματικής δραστηριότητας και δ) δ/νσης διαμονής και επικοινωνίας του πελάτη/πολίτη.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την υφιστάμενη διαδικασία κατάθεσης έγχαρτων ή ψηφιακών εγγράφων.

Σε επόμενο στάδιο και εξελισσόμενη παράλληλα με την υπηρεσία αυθεντικοποίησης πολιτών και την ταυτότητα πολίτη, θα παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης ταυτοποίησης του πολίτη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης, ενώ θα καλύψει και νέα σενάρια KYC, όπως για παράδειγμα σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς ή εταιρείες που υπάγονται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Τα έργα που περιλαμβάνει η ψηφιακή Βίβλος αφορούν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά, προβλέπεται η δημιουργία:

– Πληροφοριακού συστήματος Υποστήριξης νέου Ενιαίου Πλαισίου Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

– Μητρώου/ Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών

– ολοκληρωμένου γεωπληροφοριακού συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων

– ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα

– νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων της ΑΑΔΕ

– ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (β’φάση)

– δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας

– ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας

-συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών στα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα, Άμισθα) της χώρας

-απλούστευση και ψηφιοποίηση πιστοποιητικών δικαστηρίων

-κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης για την ψηφιοποίηση των Οικοδομικών Αδειών όπου κάθε πολεοδομία θα αναρτά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τον ψηφιοποιημένο φάκελο και θα δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της άδειας, ταξινομημένος σε κατηγορίες μελετών και εγγράφων σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία

– κεντρικού κόμβου αδειών δόμησης

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News