Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

φωτ. Intimenews
Φωτ. Intime
ΤΡOΠΟΛΟΓΙΑ

Λύση σε μία εκκρεμότητα του Κτηματολογίου αναφορικά με τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.