Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Όλο το Δημόσιο σε ένα ψηφιακό δίκτυο για τη μείωση της γραφειοκρατίας