ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνό χρήμα για μικρές επιχειρήσεις – Δάνεια με επιτόκιο ακόμα και κάτω του 3%

Φθηνό χρήμα για μικρές επιχειρήσεις – Δάνεια με επιτόκιο ακόμα και κάτω του 3%

Επιτόκιο χρηµατοδότησης µεταξύ 4% και 7% εξασφαλίζουν τα συγχρηµατοδοτούµενα ή εγγυηµένα προγράµµατα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που «τρέχουν» οι τράπεζες, κινητοποιώντας πόρους έως και 6,5 δισ. ευρώ, περίπου, για τη χρηµατοδότηση µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της ζήτησης βρίσκεται το πρόγραµµα ΤΕΠΙΧ III, που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούµενου µήνα µε την υποβολή αιτήσεων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία µέχρι σήµερα ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει περίπου 3.000 επιχειρήσεις, µε έµφαση κυρίως στο πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου. Η επιδότηση εφαρµόζεται στο 40% του δανείου, το οποίο είναι επιδοτούµενο από την ΕΑΤ και άρα άτοκο, διαµορφώνοντας το τελικό επιτόκιο ακόµη και κάτω από το 4% εάν, π.χ., η τράπεζα εφαρµόζει ένα µέσο επιτόκιο 6% στο υπόλοιπο τµήµα του δανείου. Η τελική τιµολόγηση µπορεί µάλιστα να είναι ακόµη πιο ευνοϊκή, µε δεδοµένο ότι το Ταµείο µπορεί να επιδοτήσει περαιτέρω έως και 300 µονάδες βάσης το επιτόκιο που εφαρµόζει η Τράπεζα για τα δύο πρώτα χρόνια διάρκειας του δανείου (ισχύει για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δανειοδοτηθεί από την ΕΑΤ στο παρελθόν), περιορίζοντας το τελικό κόστος ακόµη και κοντά στο 2%, όµως για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Με δεδοµένο ότι στις 19 Ιουνίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων προς τις τράπεζες, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις το σκέλος του ΤΕΠΙΧ III µε την επιδότηση επιτοκίου θα γίνει «ανάρπαστο» από τις επιχειρήσεις ακόµη και έως τα τέλη του µήνα, δίνοντας τη σκυτάλη στο πρόγραµµα εγγυοδοσίας που δεν πριµοδοτεί το επιτόκιο, αλλά εγγυάται την εξόφληση του δανείου.

Δάνεια µε εγγυήσεις

Το πρόγραµµα εγγυοδοσίας, αν και όχι τόσο φθηνό σε επίπεδο τελικής τιµολόγησης, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δανειστούν µε την εγγύηση της ΕΑΤ, χωρίς δηλαδή να ζητηθούν πρόσθετες εξασφαλίσεις, και µε αυτό τον τρόπο λειτουργεί ευνοϊκά και στο επίπεδο της τιµολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, το επιτόκιο θα είναι αυτό που εφαρµόζουν στον τιµοκατάλογό τους οι τράπεζες, µε τη διαφορά ότι θα είναι το επιτόκιο ενός δανείου µε εξασφαλίσεις και άρα φθηνότερο. Οι τράπεζες προωθούν για τις επιχειρήσεις και σταθερά επιτόκια, τα οποία έχουν κάνει την εµφάνισή τους τα δύο τελευταία χρόνια ως αντίδοτο στην άνοδο των κυµαινόµενων επιτοκίων, και το µέσο επιτόκιο σταθερής διάρκειας 3 έως 5 χρόνια διαµορφώνεται κοντά στο 6%-7%.

Οι επιχειρήσεις εκτιµάται πως είναι οι πρώτες ωφεληµένες από τη µείωση των επιτοκίων που αποφάσισε αυτή την εβδοµάδα η ΕΚΤ. Αυτό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατικών δανείων συνδέεται ευθέως µε το euribor, το οποίο προεξοφλώντας την τάση αποκλιµάκωσης έχει ξεκινήσει την πτωτική πορεία του και βρίσκεται σήµερα κοντά στο 3,7%. Αν και η πτωτική πορεία απέχει πολύ ακόµη από το να καταστήσει τα επιτόκια δανεισµού χαµηλά, τα προγράµµατα που «τρέχουν» αυτή την περίοδο επιτρέπουν τη συµπίεση των spreads που εφαρµόζουν οι τράπεζες, καθιστώντας φθηνότερο τον δανεισµό εν µέσω υψηλών πληθωριστικών πιέσεων και υψηλού κόστους χρήµατος.

Το Ταµείο Ανάκαµψης

Η ναυαρχίδα των προγραµµάτων θεωρείται το Ταµείο Ανάκαµψης, που δίνει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης µε σταθερό επιτόκιο 0,35% για τις µικρές επιχειρήσεις και 1% για τις υπόλοιπες, στο 50% της χορήγησης, για δάνεια 36-180 µηνών, ανεξαρτήτως ποσού. Τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης είναι φθηνότερα και στο επίπεδο του spread που εφαρµόζουν οι τράπεζες, το οποίο κυµαίνεται κοντά στο 2%-3% (+euribor), καθώς πρόκειται για επενδυτικά σχέδια µε υψηλές εξασφαλίσεις, σε αντίθεση µε τα δάνεια εκτός Ταµείου Ανάκαµψης που επιβαρύνονται µε µέσο spread 4% έως 6%. Με δεδοµένο ότι το 50% του δανείου είναι µε χαµηλό επιτόκιο 0,35%, το τελικό κόστος µπορεί έτσι να πέσει στο µισό, δηλαδή στο 2,5%-3%.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, οι υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις στην πλατφόρµα GoBeyond φθάνουν τις 700, συνολικού προϋπολογισµού 24,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν σε δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης, 8,2 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια των τραπεζών, ενώ στα 6 δισ. ευρώ διαµορφώνεται η ιδία συµµετοχή των επιχειρήσεων. Από τα 700 επενδυτικά σχέδια, τα 435, ποσοστό 62%, έχουν κατατεθεί από πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ) και έχουν συνολικό προϋπολογισµό 5,4 δισ. ευρώ.

Από τα 435 επενδυτικά σχέδια, τα 295 επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί από πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις και έχουν προϋπολογισµό 3,3 δισ. ευρώ, και τα υπόλοιπα 140 από µεσαίες επιχειρήσεις και έχουν προϋπολογισµό 2,1 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τις τράπεζες, ακόµη και σε ένα µικρό επιχειρηµατικό δάνειο εκτός ευρωπαϊκών ή των αναπτυξιακών προγραµµάτων της ΕΑΤ το επιτόκιο προσφοράς έχει συγκλίνει στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Την τάση αυτή επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, βάσει των οποίων το µέσο κυµαινόµενο επιτόκιο για νέα δάνεια έως 250.000 ευρώ διαµορφώθηκε τον Απρίλιο στο 5,91% (έναντι 5,20% που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος), ενώ για µεγαλύτερα ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο επιτόκιο διαµορφώθηκε στο 5,94%, έναντι 5,19%, µέσου ευρωπαϊκού όρου.

Διαβάστε επίσης:

Πού επενδύουν τα χρήματά τους οι Ελληνες

Μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ – Γιατί δεν μειώνει τη δόση στα στεγαστικά

ΤτΕ: Εκλεισε η ψαλίδα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων – δανείων

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News