ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πλάνο της Τρ. Πειραιώς για μείωση 15% της κατανάλωσης ενέργειας

Το πλάνο της Τρ. Πειραιώς για μείωση 15% της κατανάλωσης ενέργειας

Στόχο για μείωση κατά 15% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2020-2025 και κατά 25% μείωση της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης έχει θέσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα μέτρων.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένη χρήση συστημάτων στα κτίρια διοίκησης και τα καταστήματα, που επιτρέπουν απομακρυσμένη διαχείριση του φωτισμού και του κλιματισμού και το ενεργειακό γραφείο, που αποτελεί εξειδικευμένο λογισμικό, με το οποίο παρακολουθούνται διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο οι ενεργειακές καταναλώσεις σε περίπου 310 κτιριακές υποδομές του ομίλου. Ηδη τα τελευταία χρόνια ο δείκτης ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά μονάδα επιφανείας (kWh/m2) έχει μειωθεί κατά 22,5%, ενώ για το 2021 η τράπεζα πέτυχε συνολική μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4,6%.

Συγκεκριμένα, με το ενεργειακό γραφείο προωθούνται μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και παρακολουθούνται διαρκώς τα σφάλματα και οι βλάβες για την έγκαιρη διάγνωση υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Μέσω του γραφείου παρέχονται στοιχεία για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, την παραγωγή αναφορών προς τη διοίκηση και την υλοποίηση των ενεργειακών πολιτικών του ομίλου. Επίσης σε 31 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της τράπεζας σε όλη την Ελλάδα έχει τοποθετηθεί διάταξη φωτοβολταϊκών και μελετάται η επέκταση του προγράμματος. Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν με τη μέθοδο του net metering, σύμφωνα με την οποία οι ηλιακοί συλλέκτες συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κοινής ωφελείας. Η πλεονάζουσα ισχύς μεταφέρεται στο δίκτυο, επιτρέποντας στην τράπεζα να αντισταθμίζει το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει με το κόστος της ενέργειας που αντλείται από το δίκτυο.

Το πλαίσιο των μέτρων περιλαμβάνει επίσης:

  • Πρόγραμμα work from anywhere (WfA laptop αντί για σταθερό H/Y) χωρίς την ανάγκη λειτουργίας desktop PC 24/7 για την εξυπηρέτηση της απομακρυσμένης πρόσβασης.
  • Δραστικό περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας πολλών κεντρικών κτιρίων, αξιοποιώντας δυνατότητες work from anywhere, παράλληλα με εκτεταμένη χρήση εργασίας από απόσταση (remote working).
  • Μεταφορά στο cloud υποδομών που οδήγησαν σε μείωση περίπου 1GWh/έτος.
  • Επέκταση προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω winbank έναντι της ανάγκης για φυσική παρουσία των πελατών σε καταστήματα.

Οι παραπάνω δράσεις αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με καινούργια μοντέλα υβριδικής εργασίας και καλύτερης αξιοποίησης των υπαρχόντων χώρων εργασίας οδήγησαν σε συγκέντρωση των εργαζομένων σε λιγότερα κτίρια και σε μείωση συνολικής επιφανείας κτιρίων διοίκησης, καθώς και του αριθμού καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία δύο χρόνια (2021-2022) υπήρξε μείωση κατά πέντε των κτιρίων διοίκησης και της αντίστοιχης χρήσης ενέργειας σε αυτά τα κτίρια, ενώ για το 2022 προγραμματίζεται η μείωση ενός ακόμη κτιρίου διοίκησης.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News