ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: Στόχος η μείωση του δείκτη των NPEs στο τέλος του χρόνου

Έως και 300 εκατ. ευρώ η αύξηση των νέων κόκκινων δανείων λόγω της κρίσης

Πειραιώς: Στόχος η μείωση του δείκτη των NPEs στο τέλος του χρόνου

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία, παρά την γεωπολιτική κρίση που έχει αυξήσει την αβεβαιότητα στην οικονομία και έχει κλιμακώσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σε δηλώσεις στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου, σημειώνοντας ότι το το επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας, που προβλέπει μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 9% στο τέλος του χρόνου και οριστική επάνοδο στην κερδοφορία εκτελείται με συνέπεια. 

Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν περαιτέρω στα 4,7 δισ. ευρώ και με βάση τον προγραμματισμό που προβλέπει δύο ακόμη τιτλοποιήσεις  (Sunrise 3 και Solar) καθώς και 2 συνθετικές τιτλοποιήσεις, θα μειωθούν στα 3,4 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Η διοίκηση της Πειραιώς επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα δεν διαπιστώνεται νέα αύξηση των κόκκινων δανείων και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των νοικοκυριών θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Εντούτοις με βάση το δυσμενές σενάριο που έχει εκπονήσει η διοίκηση για την εξέλιξη του πληθωρισμού, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 20%, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων έως και 300 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του έτους. 

Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας έχουν ενσωματώσει την πρόβλεψη για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 100 μονάδες βάση, σε δύο φάσεις. Η πρώτη έως τα τέλη του έτους και η δεύτερη το 2023, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου των δανείων και των προθεσμιακών καταθέσεων, ενισχύοντας τα επιτοκιακά έσοδα της Τράπεζας κατά 100 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Πειραιώς επανέλαβε το στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 1,2 δισ. ευρώ το 2022, δηλαδή νέα δάνεια μετά τις αποπληρωμές υφιστάμενων υπολοίπων. Να σημειωθεί ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση για το α΄τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ και οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν στο 1,7 δισ. ευρώ, ενώ επιτάχυνση των δανειοδοτήσεων παρατηρείται, σύμφωνα με την διοίκηση στο β’ τρίμηνο που διανύουμε. 

Η τράπεζα έχει πετύχει απόδοση επί των ενσώματων κεφαλαίων στο 6,2% ήδη από το α΄τρίμηνο του έτους,  βασιζόμενη στην αύξηση των προμηθειών, τον έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου η τράπεζα κατέγραψε οργανική κερδοφορία 93 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,8%, ενώ σε επίπεδο pro- forma (προσαρμοσμένο για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού λόγω της αποαναγνώρισης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών και leasing ΝPΕs) ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,0%. 

Η Τράπεζα αναμένει τη βελτίωση των συνθηκών για την πρόσβαση στις αγορές – αργότερα εντός του έτους –  και την έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του στόχων των MRE. 

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News