Business & Finance Τρίτη 18/01/2022, 09:55
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia: Πού καθορίστηκε το εύρος του επιτοκίου για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ

Premia: Πού καθορίστηκε το εύρος του επιτοκίου για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ

Μεταξύ 2,70% και 3,10% καθορίσθηκε το εύρος του επιτοκίου για το ομολογιακό δάνειο ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εκδόσει η Premia. 

Όπως τονίζεται στν σχετική ανακοίνωση, ο τελικός προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π, στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά ειδικοί επενδυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των συντονιστών κυρίων αναδόχων, ήτοι της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» και της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και της Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π, όπως ενημερώνει η εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Δυνάμει της από 07.01.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία»), η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, συνολικού ποσού έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής οι «Ομολογίες»), οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα του ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),

(β) τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.» ή «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών»),

(γ) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία και τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο από 13.01.2022 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Περαιτέρω, το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του κατωτέρω εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις Aιτήσεις Kάλυψης, είναι το ακόλουθο:

Premia: Πού καθορίστηκε το εύρος του επιτοκίου για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ-1

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News