Business & Finance Τετάρτη 8/09/2021, 17:53
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος Quest: Αύξηση 111,9% στα καθαρά κέρδη το α΄εξάμηνο

Φωτ. intimenews

Αύξηση 47,2% κατέγραψε στις πωλήσεις ο Όμιλος Quest το α’ εξάμηνο του 2021 σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 447,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 39,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 30,4 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στην ίδια περίοδο ενισχύθηκε κατά 44,6%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) κατά 94,1% και 111,9% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ).

Στο ίδιο διάστημα, η Quest Holdings υπέγραψε συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της στις εταιρείες Cardlink A.E. και Cardlink One A.E., η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό τον όρο και την προϋπόθεση της έγκρισης των Κεντρικών Τραπεζών Ελλάδος και Βελγίου. Η πώληση της δραστηριότητας αυτής θα αποφέρει έκτακτο κέρδος στον Όμιλο 87 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται να περιληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη είναι τα ακόλουθα και αναλύονται σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες και «διακοπείσες» (σύμφωνα με τα ΔΛΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στις Cardlink A.E. και Cardlink One A.E., που πιθανότατα θα διακοπούν):

omilos-quest-ayxisi-111-9-sta-kathara-kerdi-to-a-examino0

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 20,6εκατ. ευρώ έναντι – €10,2 εκ. στις 31/12/2020. Η μεταβολή από τις 31/12/2020, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, τάση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 8,57 εκατ. ευρώ Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου
ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη ΕΒΤ και ΕΑΤ περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE.

Αποτελέσματα ανά δραστηριότητα: 

Εμπορική Δραστηριότητα -κυρίως σε προϊόντα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών – (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+71,2%), ενώ τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν (+155,9%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για σύγκριση δυο διαφορετικών εποχών, πριν και μετά την πανδημία covid -19, με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22,1%), υπερδιπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (+135,2%) και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής αυξάνεται, καθώς επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η Uni Systems λειτουργεί πιο αποδοτικά, με τη συγκράτηση χρηματοοικονομικών και λοιπών δαπανών.

Τον Ιούλιο η Uni Systems ήρθε σε συμφωνία απόκτησης του 60% της Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, με συνδυασμό εξαγοράς ποσοστού από τους παλαιούς μετόχους και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ενδεχομένως η συνολική επένδυση να ανέλθει στα 5,2 εκατ. ευρώ μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού (earn out) προς τους παλαιούς μετόχους (κατά την επόμενη διετία), εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Q3 2021.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Στο Α’ εξάμηνο του 2021 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+16,2%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη
αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+40,6%). Η κερδοφορία της ACS φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω και έκτακτων κερδών που οφείλονται σε αντιστροφή παλαιότερων προβλέψεων που ενισχύουν την EBT κερδοφορία κατά περίπου 760 χιλ. ευρώ και τη μετά φόρων κερδοφορία κατά περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα έκτακτα κέρδη, η πορεία της προ φόρων κερδοφορίας κινείται θετικά, καθώς η εταιρεία σταδιακά εξομαλύνει τις έκτακτες δαπάνες που προκάλεσε η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και επαναφέρει την κερδοφορία της στα προ της πανδημίας περιθώρια. Η επανεκκίνηση των φυσικών καταστημάτων, επιβραδύνει την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, με αντίστοιχη επίδραση στους ρυθμούς μεγέθυνσης της ACS.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) – Διακοπείσα Δραστηριότητα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+27,6%) αλλά και υπέρ- τριπλασιασμός της κερδοφορίας προ φόρων (+278,5%). Η εταιρεία δεν βαρύνεται πλέον από τις έκτακτες δαπάνες που επέβαλε η συμφωνία (earn out) με τις δύο τράπεζες πελάτες της. Σταδιακά εμφανίζεται επίσης και η θετική επίπτωση από τη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία ενισχύεται από το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης, καθώς και την επανάκαμψη του τουρισμού. Κατόπιν της συμφωνίας με τη Worldline και με βάση τα ΔΛΠ, η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως «διακοπείσα» και θα πάψει να αθροίζεται στα αποτελέσματα του Ομίλου μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, κατά πάσα πιθανότητα εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2021.
? Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρώς αυξημένες (+2,7%) καθώς και η προ φόρων κερδοφορία (+6,1%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News