Business & Finance Πέμπτη 29/07/2021, 18:19
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Στις 2 Αυγούστου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Φωτ. intimenews

Από τις 2 Αυγούστου θα είναι διαθέσιμες οι νέες μετοχές της Ideal από την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, θα διατεθούν 23,17 εκατ. μετοχές προς 0,40 ευρώ έκαστη.  

Πλέον το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ΑΜΚ ανέρχεται στα 12.590.103,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.
Αναλυτικότερα:

«Η εταιρεία “Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών” (εφεξής “Εταιρεία” ή “IDEAL”) ανακοινώνει ότι, στις 2 Αυγούστου 2021, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το “Χ.Α.”) των 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες “ESM Effervescent Sodas Management Limited” (εφεξής “ESM”) και “S.I.C.C. Holding Limited” (εφεξής “SICC”).

Η μετά αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας “Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών” (εφεξής “IDEAL” ή “Εταιρεία”), που συνεδρίασε στις 17.6.2021, αποφάσισε,  μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL κατά το ποσό των 9.270.716,80 ευρώ με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 2,42 ευρώ έκαστη (οι “Νέες Μετοχές”), με την διαφορά να εμφανίζεται σαν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (η “Αύξηση”).

• την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

• από το σύνολο των Νέων Μετοχών:

Για την εισφορά των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd, να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 Νέες Μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 ευρώ η κάθε μια και συνολική αξία 40.195.355,42 ευρώ και

Για την εισφορά των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd, να διατεθούν στον μοναδικό μέτοχό της 6.567.141 Νέες Μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης 2,42 ευρώ η κάθε μια και συνολική αξία ευρώ 15.892.481,22 ευρώ.

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, ποσού 46.817.119,84 ευρώ, έχει αχθεί στον λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Αύξηση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος. 

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης, εγκρίθηκε με την υπΆ αρ. 76197/08-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΙΦ46ΜΤΛΡ-9Ρ4) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.) (υπΆ αρ. πρωτ. 2392385/8.7.2021 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.) και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2578583.

Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

α. πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, του Virtus South European Fund και του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη, και

β. πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου αυτής, Virtus South European Fund.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών των εισφερόμενων εταιρειών SICC και ESM, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στις 15.7.2021 σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ¤9.270.716,80 και την έκδοση 23.176.792 Νέων Μετοχών υπέρ του VSEF (15.038.063 Νέες Μετοχές) και του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη (8.138.729 Νέες Μετοχές) ως αντάλλαγμα για την εισφορά των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.590.103,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 29.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 23.176.792 Νέων Μετοχών, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Αύξησης.

Οι Νέες Μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση, αναμένεται να καταχωρηθούν στα ηλεκτρονικά αρχεία της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (“ATHEXCSD”), στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων την 30.07.2021.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 27.7.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• του Χ.Α. https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171,

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, και

• της Εταιρείας https://idealgroup.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΙΝΤΕΑΛ.pdf.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (διεύθυνση: Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα, τηλ.: 210 5193 977, e-mail: [email protected], τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κ. Κατερίνα Ψηφή, Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, 210 51 93977.

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News