Business & Finance Πέμπτη 29/04/2021, 18:30
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙG: Μείωση των πωλήσεων το 2020 εξαιτίας της πανδημίας

Τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε κέρδη 36,3 εκατ. ευρώ

ΜΙG: Μείωση των πωλήσεων το 2020 εξαιτίας της πανδημίας

Μεγάλη αρνητική επίπτωση στην οικονομική δραστηριότητα το 2020 του ομίλου MIG είχε η πανδημία του κορωνοϊού, με τις ενοποιημένες πωλήσεις των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του ομίλου να υποχωρούν στα 303,2 εκατ. ευρώ έναντι 419,4 εκατ. ευρώ το 2019

Τα αποτελέσματα σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε ζημίες ποσού 85,7 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως επιβαρύνθηκε και από τις ζημιές των διακοπεισών δραστηριοτήτων οι οποίες ανήλθαν σε 68,8 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 154,5 εκατ. ευρώ έναντι 32,3 εκατ. ευρώ το 2019. 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα ΕΒΙΤDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στο σύνολο του ομίλου ανήλθε σε κέρδος ποσού 36,3 εκατ. ευρώ. Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης του 2020 σε ενοποιημένη και ατομική βάση παρουσιάζεται πλήρης ανάλυση των αποτελεσμάτων και των σχετικών ελέγχων απομείωσης.

Σημαντικότερες πληροφορίες όσον αφορά την επιτυχή αναδιάρθρωση του δανεισμού της μητρικής εταιρείας του ομίλου MIG και την οικονομική επίδοση εντός του 2020 συνολικότερα:

Aναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας: Εντός του 1ου τριμήνου του 2021 η μητρική εταιρεία ΜΙG ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της βελτιώνοντας όλους τους βασικούς όρους. Ειδικότερα, επετεύχθη παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων για 3 έτη με δικαίωμα παράτασης για 1 επιπλέον έτος κατά την διακριτική ευχέρεια της πιστώτριας τράπεζας και σημαντικά μειωμένο επιτόκιο. Το σύνολο του υφιστάμενου δανεισμού της μητρικής εταιρείας θα καταστεί μακροπρόθεσμο καθώς δεν προβλέπονται ενδιάμεσες αποπληρωμές και το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων προβλέπεται να είναι συμβατικά πληρωτέο στη λήξη των δανείων το 2024. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου οπότε και θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη σχετική ανακοίνωση.

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 290,4 εκατ. ευρώ έναντι 405,4 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τo ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 40,5 εκατ. ευρώ, έναντι 78,0 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης του 2020 σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ποσού 49,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση του EBITDA του ομίλου Attica το 2020 σε σχέση με την χρήση του 2019 οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο του ομίλου Attica παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 53% στους επιβάτες, 38% στα Ι.Χ. οχήματα και 14% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το 2019. Τα δρομολόγια των πλοίων το 2020 μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 2019, ενώ ο όμιλος λόγω της πανδημίας προέβη σε επανασχεδιασμό πολλών δρομολογίων με βασικό κριτήριο την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών στα νησιά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όμιλος Attica στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης προχωρά σε νέες επενδύσεις στηριζόμενος στην ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση. Σε αυτά τα πλαίσια υπεγράφη συμφωνία με το ναυπηγείο Brodrene Aa της Νορβηγίας για την κατασκευή 3 υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Επιπλέον, o όμιλος Attica ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στα πλοία BLUE STAR PATMOS, SUPERFAST XI και BLUE STAR DELOS, που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των αέριων εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx). Στρατηγικές προτεραιότητες κατά τη διαχείριση της πανδημίας αποτελούν η υγειονομική ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων και η διασφάλιση της συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας για την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών στα νησιά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News