Business & Finance Πέμπτη 28/03/2024, 18:08
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΑΝ: Ρεκόρ επενδύσεων και αυξημένων αποδόσεων

ΤΙΤΑΝ: Ρεκόρ επενδύσεων και αυξημένων αποδόσεων

Ισχυρές επιδόσεις στη μείωση των εκπομπών ρύπων παρουσίασε την περασμένη χρονιά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023 που δημοσίευσε σήμερα. 

Παράλληλα, ο όμιλος χαρακτηρίζει το 2023 ως μια χρονιά με ρεκόρ επιδόσεων, αυξημένων αποδόσεων προς τους μετόχους και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους συμμετόχους. «Τα επιτεύγματα αυτά υπογραμμίζουν τη δέσμευση του Τιτάνα για βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και εστίαση στον πελάτη» σημειώνεται.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,547 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 11,6%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 540,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 63,1%). Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές και τη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 268,7 εκατ. ευρώ (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,6 ευρώ ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφάλαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

Ο δείκτης δανεισμού μειώθηκε σε 1,2x, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 137 εκατ. ευρώ σε 660 εκατ. ευρώ, παρά τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες στόχευσαν σε έργα αύξησης της δυναμικότητας, την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και logistics.

Το 2023, ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα σε «ΒΒ με θετική προοπτική» και ο οίκος Fitch αξιολόγησε την εταιρία με «ΒΒ+».

Σύμφωνα με τη στρατηγική για το 2026, ο ΤΙΤΑΝ πραγματοποίησε πέντε εξαγορές και συνεργασίες που δίνουν πρόσβαση σε αποθέματα συμπληρωματικών τσιμεντοειδών υλικών άνω των 100 εκατ. τόνων και σεαδρανή υλικά άνω των 90 εκατ. τόνων, σε ελκυστικές αγορές. Επίσης, η εταιρία υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους 234 εκατ. ευρώ με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα πέτυχε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 11kg σε 608 kg/t τσιμεντοειδούς προϊόντος λόγω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και του μειωμένου δείκτη κλίνκερ-τσιμέντου. 

Ο δείκτης συχνότητας ατυχηµάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) εργαζομένων και εργολάβων διαμορφώθηκε στο 0,45 – µεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων στον κλάδο σε θέµατα ασφάλειας.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανέλαβε 265 πρωτοβουλίες σύμπραξης με τις τοπικές κοινωνίες ενώ περισσότεροι από 330.000 ήταν οι ωφελούμενοι.

Επίσης, εξασφάλισε αξιολόγηση με «Α» από τον CDP για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και με «ΑΑ» από την MSCI για τις επιδόσεις ESG.

Ο Όμιλος έχει κάνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την ανάπτυξη συστημάτων βελτιστοποίησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο (RTO) και την εγκατάσταση συστημάτων για την πρόβλεψη βλαβών σε όλα τα εργοστάσια, επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του ενεργειακού κόστους.

Επιπλέον έχει προωθήσει την αποδοτικότητα σε εμβληματικά εργοστάσια: Το Pennsuco στις ΗΠΑ είναι το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου με ψηφιοποίηση διαδικασιών σε όλο το φάσμα της παραγωγής (end-to-end).

Η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού, των αξιών και του ανανεωμένου λογότυπου που ενσωματώνει την ιστορία της εταιρίας παραμένοντας κοντά στον σχεδιασμό του προηγούμενου, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του Ομίλου που συνδυάζει τον δυναμισμό, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην επερχόμενη ετήσια γενική συνέλευση στις 9 Μαΐου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,85 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2023, συνεχίζοντας την προοδευτική μερισματική του πολιτική. Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων, η αύξηση του μερίσματος αντιστοιχεί σε αύξηση 0,25 ευρώ ανά μετοχή ή 42% σε σύγκριση με το μέρισμα του προηγούμενου έτους, ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση την τιμή της μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (21,25 ευρώ), η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 4%. Η σημαντική αύξηση του μερίσματος, σε συνδυασμό με τα ήδη ανακοινωθέντα προγράμματα επαναγοράς μετοχών συνολικού ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ το 2023, υπογραμμίζει την ισχυρή εστίαση της εταιρίας στις αποδόσεις προς τους μετόχους.

 
 
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News