ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά στην αντικατάσταση ακριβού ομολόγου

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά στην αντικατάσταση ακριβού ομολόγου

Σε αντικατάσταση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) που είχε εκδώσει τον Ιούνιο του 2019 με επιτόκιο 8,25% προχωράει η Εθνική Τράπεζα με νέα έκδοση αντίστοιχου ύψους. Το ομόλογο που αντικαθιστά με σχετική πρόσκληση προς τους ομολογιούχους λήγει το 2029 και έχει δυνατότητα ανάκλησης την 5ετία. Η τιμή επαναγοράς ορίστηκε στο 101,4, τιμή που διαμορφώνει ικανοποιητική απόδοση για τους κατόχους του συγκεκριμένου τίτλου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα επανατοποθέτησης κατά προτεραιότητα στη νέα έκδοση.

Οπως ανακοίνωσε η Εθνική, ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των νέων ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα. Οι ομολογίες που θα επαναγοραστούν με ημερομηνία διακανονισμού την 28η Μαρτίου, θα ακυρωθούν από την τράπεζα, η οποία επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να επιτύχει τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους εκδίδοντας νέο με χαμηλότερο επιτόκιο.

Εχουν προηγηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023 η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ (με απόδοση 8%) και η έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) τον Ιανουάριο του 2024 ύψους 600 εκατ. ευρώ (με απόδοση 4,5%), στο πλαίσιο κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Μετά και τις σχετικές εκδόσεις, η Εθνική Τράπεζα έχει ικανοποιήσει τον στόχο για την κάλυψη των MREL κεφαλαίων, διαθέτοντας στα τέλη του 2023 δείκτη 25,3%, με το 20,2% να προέρχεται από ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο 5,2% κυρίως από τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η τράπεζα έχει περιορίσει την απόσταση που τη χωρίζει για την κάλυψη των MREL κεφαλαίων που έχει τεθεί στο 27,8% έως και το τέλος του 2025 και σύμφωνα με τη διοίκηση οι ανάγκες για νέα εκδοτική δραστηριότητα είναι χαμηλές με εξαίρεση τις αναχρηματοδοτήσεις προηγούμενων εκδόσεων.

Να σημειωθεί ότι ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης CET1 της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου και αυξήθηκε περαιτέρω κατά 220 μονάδες βάσης το 2023. Μετά και την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ανήλθε στο 17,8%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 20,2%, ενισχυμένος κατά 350 μονάδες σε ετήσια βάση. Με βάση το επιχειρηματικό πλάνο έως και το 2026 που ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας, τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα αυξηθούν έως και 500 μονάδες βάσης την προσεχή 3ετία και ο αντίστοιχος κεφαλαιακός δείκτης αναμένεται να ξεπεράσει το 23% έναντι του 14% που είναι η σχετική εποπτική υποχρέωση.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News