ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμπλοκή στη μεταβίβαση των Παγωτών Δωδώνη στους Φούρνους Βενέτη

Εμπλοκή στη μεταβίβαση των Παγωτών Δωδώνη στους Φούρνους Βενέτη

Νέα εμπλοκή φαίνεται πως υπάρχει σε ό,τι αφορά τη διάσωση των Παγωτών Δωδώνη μέσω της μεταβίβασης της εταιρείας στους Φούρνους Βενέτη, παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Απρίλιο ο επικεφαλής της τελευταίας είχε κάνει λόγο για επίτευξη σχετικής συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες της πρώτης. Ανώτατη διοικητική πηγή των Φούρνων Βενέτη υποστήριξε, μιλώντας στην «Κ», ότι το ζήτημα αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει με τις τράπεζες σε περίπου ένα μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα τέλη Αυγούστου ο επικεφαλής των Φούρνων Βενέτη, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, είχε δηλώσει στην «Κ» ότι ο έλεγχος των Παγωτών Δωδώνη έχει περάσει ήδη στους Φούρνους Βενέτη. Το γεγονός ότι υπάρχει νέα εμπλοκή στη συμφωνία επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τόσο στην οικονομική έκθεση των Φούρνων Βενέτη όσο και στην οικονομική έκθεση των Παγωτών Δωδώνη, που δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) χθες, δεν γίνεται καμία αναφορά στη συμφωνία στην ενότητα «Γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022». Γίνεται μόνο αναφορά στις προσπάθειες από τις πιστώτριες τράπεζες εξεύρεσης επενδυτικού σχήματος, ώστε αφού συμφωνηθεί ένα αποδεκτό τίμημα, να μεταβιβαστεί η εταιρεία απαλλαγμένη από τον υπέρμετρο δανεισμό της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην οικονομική της έκθεση. Ερωτήματα προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι αν και οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν στις 3 Απριλίου 2023, δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ μόλις χθες, 9 Νοεμβρίου 2023. Σημειώνεται, δε, ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις του κ. Μονεμβασιώτη περί απόκτησης των Παγωτών Δωδώνη είχαν γίνει σε συνέντευξη Τύπου στις 25 Απριλίου.

Αλλο ένα στοιχείο που συνηγορεί στην ύπαρξη εμπλοκής είναι ότι έχει τεθεί από τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ σε αναστολή καταχώρισης λόγω μη πιστοποίησης καταβολής του αρχικού κεφαλαίου εντός δύο μηνών από τη σύστασή της η «Κρεμερία Δωδώνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία». Πρόκειται για την εταιρεία που ίδρυσαν οι Φούρνοι Βενέτη στις 10 Αυγούστου 2023, με στόχο ακριβώς να αναλάβει τη δραστηριότητα παγωτού των Παγωτών Δωδώνη. Η απόφαση του ΓΕΜΗ για αναστολή καταχώρισης φέρει ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2023. Κατά τη χρήση 2022 τα Παγωτά Δωδώνη σημείωσαν κύκλο εργασιών 6,09 εκατ. ευρώ έναντι 4,88 εκατ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας αύξηση 25%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ έναντι 846.000 ευρώ το 2021, καταγράφοντας αύξηση 18,2%. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν για ακόμη μία χρονιά ζημίες, ύψους 2,31 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά περίπου 40% σε σύγκριση με το 2021. Στο τέλος του 2022 οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονταν σε 36,10 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό δανεισμό να φτάνει τα 39,9 εκατ. ευρώ. Η πρόταση των Φούρνων Βενέτη προέβλεπε την απόκτηση των Παγωτών Δωδώνη έναντι τιμήματος περίπου 4 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News