Εξαγορές – συγχωνεύσεις

Μπαράζ εξαγορών και συγχωνεύσεων στις κατασκευές
Διευκρινίσεις Intracom για την απόκτηση της Κλουκίνας – Λάππας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόθεση της Εταιρείας με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κ.Λ.Μ. σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο που εισφέρει στη νέα θυγατρική της, Intracom Properties, μέσω της, σε εξέλιξη, διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων με σύσταση νέας εταιρείας και εισφοράς του σε αυτήν με στόχο την ενιαία περαιτέρω ανάπτυξή τους

Γευσήνους: Με εξαγορά μεγάλου παίκτη και νέα μονάδα επεκτείνεται σε Β.  Ελλάδα, Βαλκάνια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ κοντά στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου εταιρείας που δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό catering και αποτελεί έναν από τους βασικούς «παίκτες» της Βόρειας Ελλάδας στον κλάδο της μαζικής εστίασης βρίσκεται η Γευσήνους.