ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο χρηματιστήριο οδεύει η Noval Property

Στο χρηματιστήριο οδεύει η Noval Property

«Ερρίφθη ο κύβος» για την εισαγωγή των μετοχών της Noval Property ΑΕΕΑΠ του ομίλου Βιοχάλκο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε το πλάνο για τη δημόσια εγγραφή των μετοχών. Αυτό προβλέπει τόσο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 89,5 εκατ. ευρώ όσο και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή και συγκεκριμένα της EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

Συγκεκριμένα, με βάση τις σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν, θα εκδοθεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους έως 10,5 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την EBRD, η οποία συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική αγορά ακινήτων είτε άμεσα είτε έμμεσα (έχει συνάψει και στρατηγική συνεργασία με την Dimand Real Estate). Το εν λόγω δάνειο αναμένεται να μετατραπεί σε μετοχές της Noval, ενώ τα έσοδά του θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της Noval.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενόψει της δημόσιας εγγραφής της, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1 σε 2,5 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού τους από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με αναλογία 2,5 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή (αντίστροφη διάσπαση – reverse split). Παράλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 89,5 εκατ. ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό. Η διοίκηση της εταιρείας είχε εξασφαλίσει παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου για την εισαγωγή των μετοχών της Noval, κάτι που είναι υποχρεωτικό για όλες τις εταιρείες του κλάδου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς η Noval αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου των ΑΕΕΑΠ (είτε εισηγμένων είτε μη εισηγμένων), ελέγχοντας ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας 516 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023. Παράλληλα, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, καθώς η εταιρεία έχει έκθεση στην αγορά γραφείων, σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, ενώ έχει ξεκινήσει και την ανάπτυξη του πρώτου συγκροτήματος logistics. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Noval, από τις αρχές του 2022 και μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023 έχουν επενδυθεί κεφάλαια 23,5 εκατ. ευρώ για έργα πράσινου χαρακτήρα και ακίνητα με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Κατά τη χρήση του 2022, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,7% από το 2021, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 12,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 32,8% σε ετήσια βάση.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Η Noval Property έχει υπό εξέλιξη ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων ανάπτυξης και αναβάθμισης υφιστάμενων ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, εκτιμώμενου ύψους της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα ξεκίνησε την κατασκευή κέντρου logistics 10.000 τ.μ. στην περιοχή της Μάνδρας, σε οικόπεδο 25 στρεμμάτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του έτους. Παράλληλα, υλοποιεί τρία έργα στην αγορά γραφείων στο Μαρούσι. Το μεγαλύτερο εξ αυτών βρίσκεται στην οδό Χειμάρρας, στο ακίνητο της πρώην Kodak, όπου από κοινού με την Brook Lane Capital έχει ξεκινήσει η κατασκευή ενός συγκροτήματος από δύο ανεξάρτητα κτίρια γραφείων, έξι ορόφων ανωδομής, συνολικής επιφάνειας 61.000 τ.μ. (μαζί με τα υπόγεια). Το συνολικό ύψος της επένδυσης, μαζί με την απόκτηση του ακινήτου στις αρχές του 2021, θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει ξεκινήσει και προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News