Business & Finance Παρασκευή 16/09/2022, 19:13
BUSINESS & FINANCE

Τρ. Πειραιώς: Οι διεθνείς συνθήκες αυξάνουν τη μεταβλητότητα του οικονομικού κλίματος

Τρ. Πειραιώς: Οι διεθνείς συνθήκες αυξάνουν τη μεταβλητότητα του οικονομικού κλίματος

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της «Summer 2022 Economic Forecasts», αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη της για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2022 στο 4,0% (προηγούμενη εκτίμηση: 3,5%), σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που προβλέπει αύξηση κατά 2,6%. Για το 2023, η Ε.Ε. εκτιμά για την ελληνική οικονομία βραδύτερο ρυθμό στο 2,4% (προηγούμενη εκτίμηση: 3,1%), έναντι αύξησης 1,4% στην ευρωζώνη αναφέρει στο σημερινό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων η Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, προσθέτει, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 8,9% το 2022 και στο 3,5% το 2023. Η ανάπτυξη το 2022 σύμφωνα με την Ε.Ε. προβλέπεται να υποστηριχθεί από την ώθηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και τις θετικές προοπτικές για τον τουρισμό ο οποίος εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα έως το 2023. Οι θετικές εξελίξεις στον τουρισμό επιβεβαιώνονται από την πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων, καθώς την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος αυξήθηκαν στα €2,5 δισ. αντιπροσωπεύοντας το 87.8% των αντίστοιχων του 2019.

Με βάση την Ε.Ε. οι επιδόσεις της οικονομίας το α’ τρίμηνο ήταν καλύτερες των αναμενόμενων, προβλέπει όμως ότι οι επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα θα αποτυπωθούν μεταγενέστερα. Ταυτόχρονα, προβλέπεται να αποδυναμωθεί η τάση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας εξαιτίας των επιπτώσεων στην παραγωγή κλάδων που επηρεάζονται από το υψηλό κόστος ενέργειας με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι το 2022 την ανάπτυξη θα στηρίξουν το Ταμείο Ανάκαμψης και ο τουρισμός.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί, κυρίως λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. Η μετακύληση των πληθωριστικών πιέσεων στις λοιπές κατηγορίες αγαθών (δομικός) αναμένεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για ολόκληρο τον προβλεπόμενο ορίζοντα. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 8,9% το 2022 και στο 3,5% το 2023.

Τον Ιούνιο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 104,3 μνδ (Μάιος: 108,0 μνδ), κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου δείκτη της Ε.Ε (104,0 μνδ). Οι δείκτες σε βιομηχανία, υπηρεσίες και λιανικό εμπόριο υποχώρησαν. Οι προσδοκίες για την πορεία της παραγωγής και της δραστηριότητας τους επόμενους μήνες συνεχίζουν να εμφανίζονται μετριοπαθέστερα θετικές. Ο δείκτης στις κατασκευές χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις και αυξάνεται τον Ιούνιο αλλά συνεχίζει να διατηρείται σε αρνητικά επίπεδα. Τέλος, οι καταναλωτές παραμένουν απαισιόδοξοι. 

Τον Μάιο ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 3,2% ΥοΥ (Μάι.’21: 14,1%) κυρίως λόγω της θετικής συμβολής του κλάδου της «μεταποίησης» (4,9% ΥοΥ, συμβολή 3,8 μνδ). Στο λιανικό εμπόριο (εκτός καυσίμων και λιπαντικών), οι δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 13,3% και 7,3% σε ετήσια εποχικά εξομαλυμένη βάση αντίστοιχα, έναντι αύξησης κατά 38,7% και 40,6% αντίστοιχα. Τέλος, στις κατασκευές, ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 2,8% YoY με την συνολική αύξηση σε επίπεδο 3μήνου να ανέρχεται στο 6,7%. 

Τον Ιούνιο, οι πληθωριστικές πιέσεις εμμένουν. Ο εθνικός πληθωρισμός (Δ.Τ.Κ) διαμορφώθηκε στο 12,1%, από 11,3% τον Μάιο. Τάση ανόδου κατέγραψε και ο δομικός πληθωρισμός – αν και σαφώς υπολείπεται του γενικού – φτάνοντας στο 3,6%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 11,6%. Παράλληλα, τον Μάιο, οι δείκτες τιμών εισαγωγών και παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 37,7% και 43,0% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Η τάση αυτή συνδέεται με την άνοδο στους δείκτες ενεργειακών αγαθών κατά 84,7% yoy και 78,2% yoy αντίστοιχα, ενώ ανοδική πορεία ακολουθούν οι δείκτες χωρίς ενέργεια (7,6% και 9,6% αντίστοιχα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2022, με βάση τα στοιχεία σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός, παρουσίασε έλλειμμα ύψους €6,5 δισ. (στόχος: έλλειμμα €7,9 δισ.) και πρωτογενές έλλειμμα €3,4 δισ. (στόχος: έλλειμμα €4,9 δισ.), λόγω της καλύτερης πορείας του ισοζυγίου κρατικού προϋπολογισμού [εκτός ΠΔΕ & Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ)]. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού [εκτός ΠΔΕ &ΤΑΑ] διαμορφώθηκαν στα €23,3 δισ. (στόχος: €20,4 δισ.) λόγω υπέρβασης στα φορολογικά έσοδα και οι αντίστοιχες δαπάνες ανήλθαν σε €28,2 δισ. μειωμένες κατά €368 εκατ. έναντι του στόχου. Αντίθετα, υστέρηση καταγράφεται στα έσοδα από ΠΔΕ & ΤΑΑ (κατά €808 εκατ.) ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ΠΔΕ & ΤΑΑ υπερέβησαν κατά €1,0 δισ. το στόχο.

Τον Μάιο του 2022, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά €647 εκατ. φτάνοντας στα €2,0 δισ. Η άνοδος του ελλείματος συνδέεται: (α) στην επιδείνωση του ελλείματος στο ισοζύγιο αγαθών κατά €1,4 δισ. Η τάση αυτή συνδέεται με το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (κατά €813 εκατ.) και το ισοζύγιο καυσίμων (κατά €590 εκατ.). Η άνοδος των εισαγωγών κατά €3,0 δισ. υπερέβη σημαντικά την αντίστοιχη των εξαγωγών κατά €1,5 δισ. (β) με την αύξηση στο έλλειμμα δευτερογενών εισοδημάτων (κατά €361 εκατ.) και (γ) με την μείωση στο πλεόνασμα πρωτογενών εισο- δημάτων (κατά €116 εκατ.). Αντίθετα καταγράφεται άνοδος στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά €1,25 δισ.) λόγω βελτίωσης στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατά €1,0 δισ. εξαιτίας της αύξησης των εισπράξεων, ενώ μικρότερης έντασης βελτίωση καταγράφεται και στα αντίστοιχα μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε σημαντική αύξηση κατά €4,1 δισ., σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε €10,1 δισ. Η τάση αυτή συνδέεται κυρίως με την επιδείνωση στο έλλειμα του ισοζυγίου αγαθών (κατά €6,2 δισ.) και ειδικότερα με την μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών.

Το Μάιο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 3,2% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών το Μάιο αυξήθηκαν κατά €1.311 εκατ. έναντι αύξησης €1.350 εκατ. τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκαν στα €179,4 δισ.

Διεθνείς Εξελίξεις

Η ΕΚΤ προχώρησε στην πρόσφατη συνεδρίαση σε αύξηση κατά 75 μ.β. των βασικών επιτοκίων για την αντιμετώπιση των έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να ενισχύεται και βρίσκεται στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο. Οι περισσότεροι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες σηματοδοτούν συρρίκνωση της δραστηριότητας εξαιτίας κυρίως των έντονων προβλημάτων στην παροχή της ενέργειας και των υψηλών τιμών της.   

Η Fed προτίθεται να προχωρήσει πάλι σε σημαντική αύξηση του βασικού επιτοκίου στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός άρχισε να αποκλιμακώνεται αλλά με βραδύ ρυθμό. Παράλληλα, η αγορά εργασίας συνεχίζει να καταδεικνύει ισχυρά στοιχεία.

Στην Κίνα, τα στοιχεία αντανακλούν ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας με τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας του covid.     

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News