Business & Finance Τετάρτη 18/05/2022, 14:51
BUSINESS & FINANCE

Άμεσα μέτρα Κομισιόν για την ενέργεια: Στο τραπέζι και πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Άμεσα μέτρα Κομισιόν για την ενέργεια: Στο τραπέζι και πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Πέρα από το σχέδιο REPowerEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, καθώς και την αντιμετώπιση μιας πιθανής διακοπής των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται οι από κοινού αγορές φυσικού αερίου, η πιθανή χρήση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και ένα πιθανό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, αν η Ρωσία κλείσει εντελώς την κάνουλα.

Παρ’ όλα αυτά, η Κομισιόν προειδοποίησε ότι οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για τα επόμενα τρία χρόνια και ειδικά μέχρι το τέλος του 2022.

Ορισμένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει μέτρα για να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας.

Η Επιτροπή σκοπεύει να επιτρέψει να εφαρμοστούν κάποια μέτρα έως τον επόμενο χειμώνα, όταν αναμένεται ότι θα εκτιναχθεί πάλι η ζήτηση. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον περιορισμό των τιμών για τους καταναλωτές, πιθανή υποστήριξη ρευστότητας για εμπόρους και εταιρείες ενέργειας και κοινές αγορές φυσικού αερίου από την ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας για να υποστηρίξουν τους καταναλωτές, να επεκτείνουν τις ρυθμιζόμενες τιμές λιανικής για μικρότερες εταιρείες και να προωθήσουν επιδοτήσεις καυσίμων σε περιοχές με περιορισμένες διασυνδέσεις.

Τέλος, εάν η Ρωσία διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην Ε.Ε., η Επιτροπή θα επιδιώξει να συντονίσει τη μείωση της ζήτησης, δηλαδή τα λιγότερο επηρεαζόμενα μελη θα πρέπει να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου προς όφελος των χωρών της Ε.Ε. που επηρεάζονται περισσότερο. Μπορεί επίσης να εισάγει ένα «διοικητικό πλαφόν» στην τιμή του φυσικού αερίου, περιορισμένο στη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης, μια κίνηση που θα απαιτούσε νέα νομοθεσία.

Αναλυτικά τα μέτρα, σύμφωνα και με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Στις αγορές φυσικού αερίου

  • Δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επεκτείνουν προσωρινά τη ρύθμιση των τιμών τελικού καταναλωτή σε ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και της βιομηχανίας.
  • Προσωρινοί «διακόπτες» και μέτρα έκτακτης ανάγκης ρευστότητας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εμπορευμάτων, με πλήρη τήρηση των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις.
  • Χρησιμοποιώντας την Ενεργειακή Πλατφόρμα της ΕΕ για τη συγκέντρωση της ζήτησης φυσικού αερίου, διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών φυσικού αερίου μέσω εθελοντικά κοινών αγορών και μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Επιλογές παρέμβασης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για τα κράτη μέλη

Η δυνατότητα ανακατανομής εξαιρετικά υψηλών υπο-οριακών εσόδων (τα λεγόμενα απροσδόκητα κέρδη) για την υποστήριξη των καταναλωτών επεκτείνεται για να καλύψει την επόμενη περίοδο θέρμανσης.

Eπιπλέον, τα έσοδα από τη συγκέντρωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της υποστήριξης των καταναλωτών.

Προσωρινή επέκταση των ρυθμιζόμενων τιμών λιανικής για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για περιφέρειες με πολύ περιορισμένη διασύνδεση, δυνατότητα εισαγωγής επιδοτήσεων για το κόστος καυσίμων στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδιαστεί με τρόπο συμβατό με τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την απουσία περιορισμών στη διέλευση συνοριακών εξαγωγών, την τομεακή νομοθεσία και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Μέτρα της ΕΕ σε περίπτωση πλήρους διακοπής της παροχής αερίου

Σε περίπτωση πλήρους διακοπής της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου, ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση της κατάστασης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στην επισκόπηση ετοιμότητας της Επιτροπής για την ΕΕ.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός συντονισμένου σχεδίου μείωσης της ζήτησης της ΕΕ με εθελοντικά μέτρα περιορισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε πνεύμα αλληλεγγύης, τα λιγότερο επηρεαζόμενα κράτη μέλη θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου προς όφελος των κρατών μελών που επηρεάζονται περισσότερο.

Για να συνοδεύσει αυτά τα μέτρα, μπορεί να είναι απαραίτητο ένα διοικητικό ανώτατο όριο τιμών για το φυσικό αέριο στην ΕΕ ως απάντηση σε πλήρη διακοπή του εφοδιασμού. Εάν εισαχθεί, θα πρέπει να περιορίζεται στη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης της ΕΕ και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της ΕΕ να προσελκύει εναλλακτικές λύσεις πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου και LNG για τους αγωγούς και για τη μείωση της ζήτησης.

Σχεδιασμός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για το μέλλον

Η πρόσφατη έκθεση του ACER καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα θεμελιώδη στοιχεία του σχεδιασμού της αγοράς έχουν σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές. Σημειώνει επίσης ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και για να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές, να κάνει την αγορά πιο εύρωστη και ανθεκτική σε μελλοντικούς κραδασμούς και να την ευθυγραμμίζει περαιτέρω με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καθορίζει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να μελετηθούν για τη βέλτιστη μελλοντική λειτουργία της αγοράς. Αυτά περιλαμβάνουν μέσα που βασίζονται στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών από την αστάθεια των τιμών, μέτρα για την ενίσχυση της ανταπόκρισης στη ζήτηση και την προώθηση ατομικών συστημάτων ιδιοκατανάλωσης, τα κατάλληλα επενδυτικά σήματα και μια πιο διαφανή εποπτεία της αγοράς. Με βάση την ανάλυση που παρουσιάστηκε , η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων για πιθανές προσαρμογές στο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

moneyreview.gr με πληροφορίες από Reuters, AΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Το σχέδιο της Κομισιόν για την ενέργεια: 300 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, νέοι στόχοι για ΑΠΕ

EE: Δεν τίθεται άμεσο ζήτημα ασφάλειας εφοδιασμού με ρωσικό φυσικό αέριο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News