ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο

Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο

Στο «τελευταίο μίλι» βρίσκεται η επανεκκίνηση της επένδυσης, συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ (2,9 δισ. δολ.), των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, μετά την κατάθεση προς κύρωση στη Βουλή της αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης του έργου. Το κείμενο των 1.352 σελίδων αντικαθιστά τη σύμβαση παραχώρησης, που είχε υπογραφεί το 2003 μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο, ήλεγχαν, τότε, η European Goldfields και η Άκτωρ, με την πρώτη να εξαγοράζεται το 2011 από την Eldorado Gold.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τα έργα σε Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες / Στρατώνι Χαλκιδικής που βρίσκονται σε φάση παραγωγής. Όπως και αυτό στις Σκουριές που περιλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού σε μία διετία. Το έργο στις Σκουριές βρίσκεται σε φάση προχωρημένης ανάπτυξης με υφιστάμενες μη παραγωγικές εγκαταστάσεις και μερικώς κατασκευασμένες υποδομές που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε φάση μέριμνας και συντήρησης, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) δεν χορηγούσε τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες.

Επίσης, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο έργα υποστηρικτικής υποδομής, την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα και τον λιμένα Στρατωνίου μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η εξαγωγή όλων των προϊόντων συμπυκνωμάτων που παράγονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Για το σκοπό αυτό η υφιστάμενη υποδομή πρόκειται να αναβαθμιστεί, με τα ενδεικτικά έργα να περιλαμβάνουν την αύξηση του ύψους της οροφής και την αναμόρφωση των χώρων αποθήκευσης και φόρτωσης ώστε να είναι τελείως κλειστοί. Την πιθανή κατασκευή νέου στεγάστρου αποθήκευσης συμπυκνωμάτων στο Καρακόλι και ενδεχομένως την επέκταση της θαλάσσιας υποδομής, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο-1

Οικονομικά οφέλη 2 δισ. ευρώ 

Η κατά 100% θυγατρική της Eldorado Gold, Ελληνικός Χρυσός θα υλοποιήσει άμεση ξένη επένδυση της τάξεως του 1 δισ. δολ. κατά την πρώτη πενταετία, θα διατηρήσει περίπου 1.650 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει 1.400 νέες, με εντεινόμενη απασχόληση κατά την περίοδο κατασκευής του μεταλλείου των Σκουριών (επιπλέον 900 θέσεις για μια διετία).

Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο-2

Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο-3

Προβλέπεται ακόμη, η ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου λόγω αύξησης της παραγωγής και αυξημένου συντελεστή μεταλλευτικών τελών (royalties) (έσοδα 400 εκατ. δολ.) και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής νέων βέλτιστων τεχνικών, ιδίως της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης αποβλήτων («έργο Καρατζά»).

Συνολικά, ο χρόνος ζωής των μεταλλείων Κασσάνδρας, διαμορφώνεται, κατ’ ελάχιστον σε 25 έτη, ενώ τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και τα δημόσια έσοδα τοποθετούνται σε περίπου 2 δισ. ευρώ.

Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο-4

Σχολιάζοντας, κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεδιάσκεψης αναλυτών την αναθεωρημένη συμφωνία παραχώρησης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold George Burns ανέφερε ότι η προηγούμενη συμφωνία (υπογράφηκε το 2003 και κυρώθηκε με νόμο το 2004) είχε τεθεί σε εφαρμογή υπό πολύ διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και αντιπροσώπευε, ως επί το πλείστον, τον distressed χαρακτήρα των μεταλλείων Κασσάνδρας.

Το εργοστάσιο μεταλλουργίας

Για το εργοστάσιο μεταλλουργίας χαλκού, χρυσού, αργύρου και θειικού οξέος που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, προβλέπεται ότι η Ελληνικός Χρυσός θα πρέπει να υποβάλει στο Δημόσιο, σε διάστημα έως 24 μηνών (από την έναρξη ισχύος του νόμου), γραπτή πρόταση για την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του. Το εργοστάσιο μεταλλουργίας θα επεξεργάζεται μετάλλευμα χρυσού (Au), το οποίο εξορύσσεται από την Ολυμπιάδα (και από άλλες Μεταλλευτικές Παραχωρήσεις) χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Προβλέπεται η κατάργηση της σχεδιαζόμενης μονάδας παραγωγής θειικού οξέος, ενώ πρόκειται να προσδιοριστεί νέα μέθοδος κατεργασίας. Δεν θα ισχύει δηλαδή, η μέθοδος της πυρομεταλλουργίας ακαριαίας τήξης και παραγωγής καθαρών μετάλλων που προέβλεπε το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο.

 

Σκοπός της επανεξέτασης της μεθόδου μεταλλουργικής κατεργασίας είναι η επίτευξη πρόσθετης αξίας από τα χρυσοφόρα συμπυκνώματα, ενώ βάσει του νέου επενδυτικού σχεδίου:

– μειώνεται η επιφάνεια κατάληψης κατά 120 στρέμματα

-δεν παράγονται μεταλλουργικά απόβλητα

– μειώνεται το περιβαλλοντικό ρίσκο (μείωση των φορτοεκφορτώσεων μεταλλευτικών υλικών και προϊόντων, εξάλειψη αέριων εκπομπών και οπτικής ρύπανσης, απάλειψη κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, κλπ.)

-δεν προβλέπεται η διαχείριση και μεταφορά του θειικού οξέος στο λιμάνι Στρατωνίου

Η πρόταση της εταιρείας για το εργοστάσιο μεταλλουργίας θα αξιολογηθεί από την επιτροπή μεταλλουργίας της οποίας η συγκρότηση προβλέπεται σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της.

Αρχαιότητες, μεταβίβαση μετοχών, έσοδα

Η αναθεωρημένη σύμβαση περιέχει σειρά προβλέψεων που αφορούν την μέθοδο διευθέτησης διαφορών μεταξύ της εταιρείας και του ελληνικού Δημοσίου, τη χρηματοδότηση της επένδυσης, τη διαχείριση των αρχαιοτήτων και τον τρόπο θεραπείας γεγονότος με ευθύνη του Δημοσίου. Προβλέπεται ακόμη ότι η Eldorado Gold δύναται να εκχωρεί το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση προς τρίτο πρόσωπο, όπως και να πωλήσει τις μετοχές της είτε πριν είτε μετά την έναρξη εμπορικής παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια ζωής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αναμένονται ακαθάριστες πωλήσεις μετάλλων άνω των 13 δισ. δολαρίων, ενώ εκτιμάται ότι εντός της επόμενης εικοσιπενταετίας η εταιρεία θα καταβάλει φόρους της τάξεως του 1 δισ. δολαρίων.

Σχετικά με την αναθεώρηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΑΕΠΟ), της οποίας η ισχύς λήγει σε μερικούς μήνες, προβλέπεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει να παράσχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις σε 90 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος (για αναπροσαμοργή της). Εάν απαιτείται δημόσια διαβούλευση, οι 90 μέρες θα λογίζονται από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, ενώ τυχόν καθυστέρηση αποτελεί «Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου».

 

Ελληνικός Χρυσός: Όλα όσα προβλέπει το νέο επενδυτικό σχέδιο-5

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News