Business & Finance Παρασκευή 5/02/2021, 12:21
BUSINESS & FINANCE

Έως 7 δισ. ευρώ σε έργα ΣΔΙΤ την επόμενη 5ετία

Φωτ. Intimenews

Εξαιρετικά σημαντική αναδεικνύεται η συμβολή των συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς από το 2009 έως το 2019 έχουν ολοκληρωθεί 14 αντίστοιχα έργα, αξίας 822 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, πράσινο «φως» έχουν λάβει ακόμη 18 έργα ΣΔΙΤ, αξίας 2,73 δισ. ευρώ, ενώ στα σκαριά βρίσκονται και νέα έργα, προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με μελέτη του ΔΙΚΤΥΟΥ (σ.σ. πρόεδρος είναι η Άννα Διαμαντοπούλου), οι συμβάσεις ΣΔΙΤ εκτιμάται ότι μπορούν να κυμανθούν από 5 έως 7 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη 5ετία.

Ανάμεσα στα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ξεχωρίζουν αυτά της διαχείρισης απορριμμάτων, των ηλεκτρονικών εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς, των ευρυζωνικών δικτύων, των σχολικών υποδομών κ.α.

Ανλαυτικότερα:

  • Τηλεματική Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών των μέσων για τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ και τη διαχείριση του στόλου για περίοδο 12 ετών. Τον Ιούνιο του 2014 υπεγράφη Σύμβαση έργου μεταξύ του ΟΑΣΑ ΑΕ και Αναδόχου «Intrasoft International – Intrakat» με συνολικό προϋπολογισμό 19,4 εκατ. ευρώ. Διατίθεται και εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ για Android. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας»

  • Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

Το έργο αφορά την υλοποίηση αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) και υπηρεσίες διαχείρισης κομίστρου ομίλου ΟΑΣΑ για περίοδο 12 ετών. Υπογράφτηκε το 2014 με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – LG CNS CO και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 69.8 εκατομμύρια Ευρώ. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έσοδα Μαρτίου – Απριλίου 2018 είναι 4,5 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2017.

  • Έργα Σχολικών Υποδομών

Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα τον Απρίλιο του 2014 υπεγράφη έργο για δεκατέσσερις (14) σχολικές μονάδες συνολικού προϋπολογισμού 58 εκατομμύρια ευρώ με Αναθέτουσα Αρχή τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και Ανάδοχο την ΑΤΕΣΕ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. Τον Μάιο του 2014 υπεγράφη από την ίδια Αναθέτουσα Αρχή έργο για δέκα (10) σχολικές μονάδες στην Αττική με συνολικό προυπολογισμό 52 εκατ. ευρώ. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας»

  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμάτων. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας». Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2015 Σύμβαση έργου με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και ανάδοχο τον ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ. Η ετήσια δυναμικότητα φτάνει τους 120 χιλιάδες τόνους, για περίοδο 27 ετών. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Σέρρες τον Ιούνιο του 2017 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ ΦΟΔΣΑ με Ανάδοχο: ARCHIRODON – INTRAKAT – ENVITEC και προϋπολογισμό ύψους 36 εκατ. ευρώ. Η ετήσια δυναμικότητα αγγίζει τους 63 χιλιάδες τόνους, με περίοδο 25 ετών. Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2017 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και προϋπολογισμό ύψους 52 εκατ. ευρώ. Η ετήσια δυναμικότητα αγγίζει τους 105 χιλιάδες τόνους, με περίοδο 27 ετών.

eos-7-dis-eyro-se-erga-sdit-tin-epomeni-5etia0

18 εγκεκριμένα νέα ΣΔΙΤ

Έως και το Δεκέμβριο του 2020, είχαν εγκριθεί 18 νέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας 2,73 δισ. ευρώ, σε τομείς όπως έργα Ευρυζωνικότητας, οδικοί άξονες, συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Παράλληλα, στις 15 Ιανουαρίου του 2021, εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή τρία νέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 477 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν:

  • Σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ)
  • Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Στις 29/01/21, υπεγράφη η έναρξη της σύμβασης ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το μεγαλύτερο του είδους στη χώρα και σε 10 μήνες θα καλύψει πέντε περιφερειακές ενότητες (Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Λακωνία).

Τα προς έγκριση έργα

Σχετικά με τα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία είναι σε σχεδιασμό, εκτιμάται ότι για την επόμενη πενταετία θα υλοποιηθούν έργα συνολικού ύψους 5 έως 7 δισ. ευρώ. Τα έργα αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έργα οδικών υποδομών, ηλεκτρονικά εισιτήρια σε μουσεία, έργα ψηφιακών υποδομών, εκπαίδευσης, ενεργειακής εξοικονόμησης κλπ.

Οι παράγοντες επιτυχίας

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΙΚΤΥΟΥ, η οποία εκπονήθηκε από τον Δημήτρη Τζανιδάκη, ενας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο:

  • Είναι λειτουργικό και παρέχει ασφάλεια δικαίου (άνω των 60 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εγκρίσεις συμβάσεων από Ελεγκτικό Συνέδριο)
  • Είναι καινοτόμο, και μάλιστα για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), χρηματοδοτήθηκε έργο ΣΔΙΤ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica Eίναι εντός των διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Σημαντικός παράγοντας είναι και το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε διαγωνισμό, κατά μέσο όρο, έξι σχήματα εκδηλώνουν στην α’ φάση και τρία σχήματα υποβάλουν τελικές δεσμευτικές προσφορές, αριθμός αρκετά υψηλός για τα δεδομένα της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας.

Εξίσου κρίσιμης σημασίας είναι και ο δημοσιονομικός χειρισμός των έργων, δηλαδή η μη προσμέτρηση στο δημόσιο έλλειμμα και η μη προσμέτρηση στο δημόσιο χρέος

«Οι ΣΔΙΤ, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης, που μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα, δημιουργούν πολλαπλασιαστικό όφελος. Οι ΣΔΙΤ παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με συμβατικά μοντέλα υλοποίησης δημοσίων υποδομών όπως η αποπληρωμή έργων σε βάθος χρόνου και η εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει το σύγχρονο και καινοτόμο χαρακτήρα τους, όπως και τη χρησιμότητα του μοντέλου ΣΔΙΤ» καταλήγει η έρευνα του ΔΙΚΤΥΟΥ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News