BUSINESS & FINANCE

Τράπεζα Πειραιώς: Βάζει στόχο για κέρδη 1 δισ. ευρώ τον χρόνο

Τράπεζα Πειραιώς: Βάζει στόχο για κέρδη 1 δισ. ευρώ τον χρόνο

Καθαρά κέρδη ύψους 788 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2023 η Τράπεζα Πειραιώς, δίνοντας παράλληλα πρόβλεψη για ετήσια κερδοφορία κοντά στο 1 δισ. ευρώ την 3ετία 2024-2026, που θα επιτρέψει, σύμφωνα με τη διοίκησή της, τη διανομή μερίσματος ίσου με 25% επί των κερδών του 2024 και 50% επί των κερδών του 2025-26. Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα ετήσια αποτελέσματα του 2023, που ανακοινώθηκαν λίγες μέρες πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας προσφοράς για τη διάθεση ποσοστού μεταξύ 20%-27%, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την επίτευξη των στόχων που ανακοίνωσε η διοίκηση στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2024-2026, που εκτός από την κερδοφορία προβλέπουν:

• Ετήσια αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5%.

• Μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 2,5% το 2026 από 3,5% το 2023.

• Βελτίωση του βασικού κεφαλαιακού δείκτη (CET1) στο 15% το 2026 από 13,3% το 2023.

Υπερκαλύφθηκαν οι στόχοι

Οπως δήλωσε ο κ. Μεγάλου, «η τράπεζα έχει ήδη υπερκαλύψει τους στόχους που είχε θέσει για το 2023» και «η εξαιρετική κερδοφορία του 2023 θέτει τις βάσεις και για τους στόχους της περιόδου 2024-2026». Η προσεχής 3ετία προέβλεψε ότι «θα είναι περίοδος ανάπτυξης σε όλες τις βασικές γραμμές εργασιών και σε συνδυασμό με την πολιτική αντιστάθμισης που εφαρμόζουμε είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα έσοδα από τόκους και να δημιουργήσουμε το αναγκαίο πλεόνασμα κεφαλαίου που θα μας επιτρέψει τη διανομή μερίσματος με βάση τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει το νέο business plan».

Η πρόβλεψη για κερδοφορία ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως θεωρείται βιώσιμη και στηρίζεται σε συντηρητικές προβλέψεις για την εξέλιξη των επιτοκίων με μικρή πτώση από το δ΄ τρίμηνο του 2024 (μέσο επίπεδο euribor στο 3,8%), 3,1% το 2025 και 2,4% το 2026.

Ο επικεφαλής της Πειραιώς σημείωσε ότι «το δ΄ τρίμηνο σηματοδοτεί ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,25 ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 20%». Τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2023 διαμορφώθηκαν σε 0,80 ευρώ και 16,6%, υπερβαίνοντας τους στόχους για 0,65 ευρώ και 14%. Η διοίκηση της τράπεζας έδωσε έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία από τόκους, στη διαφοροποιημένη πηγή των εσόδων από προμήθειες, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση κεφαλαίων, στο ισχυρό προφίλ ρευστότητας του ομίλου και στη δραστική περικοπή του κόστους που έχει επιτευχθεί.

Εσοδα από τόκους

Με βάση τα αποτελέσματα του 2023, τα καθαρά έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 48% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου διαμορφώθηκε κατά μέσον όρο σε 2,69%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2022 και ανήλθαν σε 547 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, χωρίς την επιβάρυνση του κόστους από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού, μειώθηκαν κατά 4% ετησίως και διαμορφώθηκαν στα 793 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας αυξήθηκε κατά 5% ετησίως το 2023, φτάνοντας τα 30,1 δισ. ευρώ και η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους ενέργειας και μεταφορών να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε επίσης από την ηγετική θέση της Πειραιώς στην ανάληψη δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα οποία περίπου 250 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί. Η ποιότητα ενεργητικού εμφάνισε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται κατά το ήμισυ ετησίως στο 3,5%, ξεπερνώντας τον στόχο του 2023 που προέβλεπε δείκτη κάτω του 5%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ενισχύθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 62%. Συγκεκριμένα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώρησαν σε 1,3 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ένα χρόνο πριν και η μείωση προήλθε από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων και από οργανικές ενέργειες.

59,6 δισ. καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 59,6 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 34% σε ετήσια βάση, στα 9,3 δισ. ευρώ, λόγω σημαντικών εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας.

Η παραγωγή οργανικού κεφαλαίου ανήλθε σε 0,4% το δ΄ τρίμηνο, οδηγώντας τον βασικό κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο 13,2% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,8%. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις δανείων που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, καθώς και την αύξηση στα κεφάλαια από τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,2%. Ο αντίστοιχος δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 24,1% τον Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με την απαίτηση του 21,9% για τον Ιανουάριο 2024.

Διαβάστε επίσης: 

Χρ. Μεγάλου: Υψηλή κερδοφορία και πλεόνασμα κεφαλαίου στηρίζουν τη διανομή μερίσματος

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 800 εκατ. το 2023 – Πρόβλεψη για μέρισμα 10%

Τράπεζα Πειραιώς: Κλειδώνει η αποεπένδυση του ΤΧΣ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News