Business & Finance Παρασκευή 12/01/2024, 07:38
BUSINESS & FINANCE

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυξήθηκαν κατά 33% τα έσοδα από το Airbnb

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυξήθηκαν κατά 33% τα έσοδα από το Airbnb

Αυξημένο κατά 33% ήταν το ποσό που δηλώθηκε στην εφορία (στο δεκάμηνο του έτους) από τους ιδιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της καλύτερης πορείας του τουρισμού και της ζήτησης που καταγράφεται, των νέων διαμερισμάτων που έχουν προστεθεί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και της εμφάνισης εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν εκτός του θεσμικού πλαισίου.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του έτους 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, υπήρξε ποσοστιαία αύξηση των υποβληθεισών δηλώσεων κατά 36% και συγκεκριμένα από 1.247.904 σε 1.695.957 δηλώσεις, καθώς και αύξηση των δηλούμενων μισθωμάτων κατά 167.404.869 ευρώ, από 510.078.380 σε 677.483.249 ευρώ.

Πάντως, από παλαιότερη έρευνα της Grant Thornton, που παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η τουριστική δαπάνη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις υπολογίζεται σε 1,38 δισ. ευρώ. Η διαφορά αυτή είναι τεράστια σε σύγκριση με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν συγκριθεί με τα στοιχεία της AIRDNA, όπου το 2022 σημειώθηκαν 11,5 εκατ. διανυκτερεύσεις με μέση τιμή 193 ευρώ. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα υπεγράφη μεταξύ της ΑΑΔΕ επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας (MOU) με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Vrbo (Expedia). Συμφωνήθηκαν αλλαγές, που οδηγούν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των δεδομένων που ανταλλάσσονται με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η ταυτοποίηση των διαχειριστών των καταλυμάτων για σκοπούς συμμόρφωσης και ελέγχου.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυξήθηκαν κατά 33% τα έσοδα από το Airbnb-1

Υψηλά πρόστιμα

Με βάση το νέο πλαίσιο που ισχύει από τον Ιανουάριο, οι παραβάτες της νομοθεσίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ορίζεται, ανά χρήση, στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (μέχρι και το 2023 το πρόστιμο ήταν οριζόντιο και έφθανε σε 5.000 ευρώ). Σε περίπτωση υποτροπής, για επόμενη χρήση το ανωτέρω πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα των εισοδημάτων από ακίνητα, και συγκεκριμένα:

• 0-12.000 ευρώ: 15%.

• 12.001-35.000 ευρώ: 35%.

• 35.001 ευρώ και άνω: 45%.

Τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται με 22% από το πρώτο ευρώ, αφού αφαιρεθούν τα σχετικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι εδώ και 12 ημέρες είναι σε ισχύ και οι νέες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση θα υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Επίσης, όπως είναι φυσικό για όλους τους επιτηδευματίες, θα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, με τέλος επιτηδεύματος και με ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο. Ακόμη επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5% επί των εσόδων. Επίσης έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο διάρκειας 60 ημερών σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση. Σημειώνεται ότι το όριο των 60 ημερών αφορά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.

Τέλος ανθεκτικότητας

Καταργείται ο φόρος διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και αντικαθίσταται από το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο θα επιβαρύνει επιπλέον και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 1,5 ευρώ την ημέρα (υπό προϋποθέσεις θα φθάνει τα 10 ευρώ). Το τέλος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:

• Σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης: 1,50 ευρώ.

• Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 10 ευρώ.

• Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, το τέλος ορίζεται σε 0,50 ευρώ.

• Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο 4 ευρώ.

Πόσοι δραστηριοποιούνται

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής είναι καταχωρισμένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα). Από αυτά:

• 27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα.

• 141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα.

• Από αυτά έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα (92,7% των φυσικών προσώπων).

• 3 ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.

Από την 1η Ιανουαρίου θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων).

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Εντός του μηνός αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτοι έλεγχοι στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί δεύτερος έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης όσων μισθώνουν ακίνητα μέσα από τις πλατφόρμες και θα ελεγχθεί εάν έχουν καταχωρίσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ). Βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός φορολογουμένων που αποκρύπτουν από την εφορία τα πραγματικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή που ενοικιάζουν και δεν έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, δηλαδή δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων.

Διαβάστε επίσης: 

Airbnb: Φρενάρει το ράλι τιμών – Μέση τιμή 177 ευρώ τον Οκτώβριο

Αλμα εσόδων το 2024 από το τέλος στο Airbnb

Και «βιβλία» και «ελάχιστο κέρδος» και «τέλος ανθεκτικότητας» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News