Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ανάκαμψη ρεκόρ για το Airbnb στην Ελλάδα
Κόντρα ξενοδόχων – Airbnb για το «Τουρισμός για όλους»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο ξενοδοχειακός κλάδος διαφωνεί με την ένταξη στο πρόγραμμα και των τουριστικών καταλυμάτων που διατίθενται μέσω Airbnb, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρη Τάσιο να κάνει λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό.