Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Δυσκολεύει η μετατροπή χώρων γραφείων σε Airbnb
BUSINESS & FINANCE

«Στενεύει ο κλοιός» γύρω από τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, μία σειρά από αποφάσεις, νομοθετικές και δικαστικές, επιχειρούν να «χαλιναγωγήσουν», στο μέτρο του δυνατού, την «έκρηξη» των καταλυμάτων, ώστε να μην προκύπτουν στρεβλώσεις στην αγορά κατοικίας.