BUSINESS & FINANCE

Στον πυρετό του Χρηματιστηρίου το real estate

Στον πυρετό του Χρηματιστηρίου το real estate

Επενδυτικά κεφάλαια ύψους 280 εκατ. ευρώ θα αναζητήσει από θεσμικούς επενδυτές ο κλάδος του real estate, μέσω τριών διαδοχικών εισαγωγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά μέχρι τα μέσα του 2024.

Η Orilina Properties

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η Orilina Properties θα ξεκινήσει τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της με αύξηση κεφαλαίου, προκειμένου να αντλήσει έσοδα 30 εκατ. ευρώ και να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 77,4 εκατ. ευρώ. Αυτό αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών στο ακίνητο του Ελληνικού, αλλά και μιας ιδιωτικής λέσχης για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών.

Η Noval Property

Λίγους μήνες αργότερα, πιθανότατα εντός του πρώτου τριμήνου του 2024, θα ακολουθήσει και η δημόσια εγγραφή των μετοχών της Noval Property του ομίλου Βιοχάλκο. Πρόκειται για την τελευταία εταιρεία του κλάδου που θα έχει παραμείνει έως τότε εκτός του Χρηματιστηρίου, μετά την πρόσφατη εισαγωγή της Trade Estates του ομίλου Φουρλή, που άντλησε 57 εκατ. ευρώ και την επικείμενη της Orilina της οικογένειας Νάτση, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Η Noval ελέγχει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ και έχει σε εξέλιξη ένα σημαντικό αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους άνω των 350 εκατ. ευρώ. Αυτό επικεντρώνεται σε πράσινα ακίνητα, κυρίως μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων εκτάσεων και κτιρίων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Στόχος της διοίκησης θα είναι η άντληση εσόδων 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10,5 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω συμφωνίας που υπεγράφη πρόσφατα με την EBRD. Βάσει αυτής, η τελευταία έχει χορηγήσει δάνειο 10,5 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμο σε μετοχές της Noval, στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής της εταιρείας.

Η Lamda Malls

Αλλα 150 εκατ. ευρώ θα ζητήσει από τους θεσμικούς και τους ιδιώτες επενδυτές η Lamda Malls, θυγατρική της Lamda Development, στην οποία έχουν εισφερθεί τα εμπορικά κέντρα του ομίλου. Ο στόχος της απόσχισης του τομέα των εμπορικών κέντρων και της εισαγωγής της Lamda Malls στο Χρηματιστήριο είναι διττός. Κατ’ αρχάς, θα κεφαλαιοποιηθεί μια σημαντική υπεραξία και θα παρασχεθεί η δυνατότητα επένδυσης σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι προτιμούν την εξασφάλιση κερδών σε τακτική βάση, εν αντιθέσει με το έργο του Ελληνικού όπου τα κέρδη εγγράφονται όταν γίνουν οι αντίστοιχες πωλήσεις.

Ο δεύτερος στόχος είναι η άντληση πρόσθετων κεφαλαίων, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθεί μέρος του κόστους για την ανάπτυξη των δύο νέων εμπορικών κέντρων της εταιρείας στο ακίνητο του Ελληνικού, που αναμένεται να απαιτήσουν κεφάλαια της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ συνολικά. Η εισαγωγή της Lamda Malls δρομολογείται για τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2024, καθώς αυτήν την περίοδο ολοκληρώνεται η διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού της, ώστε να διευκολυνθεί η σχετική εισαγωγή.Ωστόσο, όπως εξηγούν παράγοντες του κλάδου, τα παραπάνω κεφάλαια φαίνεται πως θα είναι μόνο η αρχή.

Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι το ποσό που θα χρειαστεί να προσελκύσει ο κλάδος από θεσμικούς και μη επενδυτές είναι πιθανό να είναι τελικά υπερδιπλάσιο, ξεπερνώντας ενδεχομένως ακόμα και τα 600 εκατ. ευρώ εντός των επόμενων 18 μηνών. Αυτό θα συμβεί λόγω της νέας απαίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το σύνολο των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) να αυξήσουν την ελεύθερη διασπορά των μετοχών τους, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητά τους. Για τον σκοπό αυτό θα δοθεί προθεσμία της τάξεως των 12-18 μηνών.

Η κριτική

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής, καθώς ο βασικός ρόλος των ΑΕΕΑΠ είναι η παροχή της δυνατότητας σε μικροεπενδυτές να συμμετέχουν σε επενδύσεις real estate και να είναι κάτοχοι ενός, μικρού έστω, μέρους των ακινήτων εισοδήματος που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Μάλιστα το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των εταιρειών αυτών εδράζεται στην παροχή της απαιτούμενης βοήθειας, ώστε να μοιράζουν τουλάχιστον το 50% των κερδών τους στους μετόχους τους με τη μορφή μερισμάτων.

Ωστόσο, μετά τις μετοχικές μεταβολές των προηγούμενων ετών, εταιρείες όπως η Trastor του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ή η Prodea Investments, η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου με αξία χαρτοφυλακίου άνω των 2,5 δισ. ευρώ, είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από την επόμενη. Ο νέος κανονισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα ορίζει ότι οι ΑΕΕΑΠ θα πρέπει να τηρούν μεγάλη διασπορά των μετοχών τους, όχι μόνο κατά την περίοδο της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους.

Διασπορά μετοχών

Σήμερα, η διασπορά της Trastor δεν ξεπερνάει το 1,7%, με την Τράπεζα Πειραιώς να ελέγχει το 98,3% της εισηγμένης, μετά την αποεπένδυση της Varde Partners προ διετίας. Αντίστοιχα, αυτήν την περίοδο «τρέχει» υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Invel, με αντικείμενο την εξαγορά του 13% του μετοχικού κεφαλαίου της Prodea Investments. Η διαδικασία αυτή γίνεται εξαιτίας της μεταβίβασης από τον επενδυτικό όμιλο Castlelake δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης, που αντιστοιχούν στο 87% του μετοχικού κεφαλαίου στον όμιλο της Invel, του κ. Χρ. Παπαχριστοφόρου.

Η διοίκηση της Prodea έχει προχωρήσει σε κινήσεις για τη διάθεση μετοχών σε επιλεγμένα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Για παράδειγμα, πρόσφατα η Alpha Bank απέκτησε ποσοστό 5% αντί ποσού 65 εκατ. ευρώ. Αν λοιπόν η Prodea κληθεί να διαθέσει, π.χ., ένα πρόσθετο 15% του μετοχικού της κεφαλαίου, ώστε να ενισχύσει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών της, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η Trastor θα χρειαστεί περίπου 80-100 εκατ. ευρώ για να αυξήσει τη διασπορά των μετοχών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας βρίσκεται ήδη στην ημερήσια διάταξη της διοίκησης. Οπως αναφέρεται σε πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα, με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου, ύψους 75 εκατ. ευρώ, που «τρέχει» αυτήν την περίοδο, μετά την ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού κύκλου που έχει σχεδιάσει η Trastor θα αναζητηθούν νέοι στρατηγικοί επενδυτές.

Διαβάστε επίσης: 

Orilina: Αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο στο Χ.Α. – Έσοδα 30 εκατ. ευρώ

Trade Estates: Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Lamda Malls: Με προίκα 1 δισ. ευρώ οδεύει προς το χρηματιστήριο

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News