Business & Finance Δευτέρα 13/11/2023, 08:46
BUSINESS & FINANCE

ΤΧΣ: Περνά στη UniCredit το 9% της Alpha έναντι 1,39 ευρώ ανά μετοχή

ΤΧΣ: Περνά στη UniCredit το 9% της Alpha έναντι 1,39 ευρώ ανά μετοχή

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A, σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού  αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023.

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών, που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.

Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού €1,39 ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Lazard Frères SAS ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία ‘Κυριακίδης Γεωργόπουλος’ ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.

Ψάλτης: «Η Alpha Bank καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική»

Η Alpha Bank καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής, αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης με αφορμή την αποδοχή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην Τράπεζα.

Στην δήλωση του ο κ. Ψάλτης αναφέρει: «Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί έναν ιστορικό σταθμό στη μακρά πορεία της Τράπεζάς μας. Η Alpha Bank, η ιστορικά ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδας και αυτή με τη μεγαλύτερη μετοχική βάση, καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική, και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής. Ευχαριστώ τη Διοίκηση του ΤΧΣ, τους Συμβούλους του Ταμείου, τους ανθρώπους της Alpha Bank και της UniCredit που εργάστηκαν εντατικά για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής στρατηγικής συμφωνίας, και όλους όσους συνέβαλαν με τον τρόπο τους, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το σημαντικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Alpha Bank. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την Τράπεζά μας, αλλά, κυρίως, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της χώρας μας».

Η βελτιωμένη προσφορά και η συμφωνία

Όπως είχε γράψει από χθες τo MR, η UniCredit υπεβαλε βελτιωμένη προσφορά σε σχέση με αυτή που είχε υποβάλλει στο ΤΧΣ στις 20 Οκτωβρίου, ανεβάζοντας το τίμημα για την εξαγορά του 9% της Alpha Bank στα 1,390 ευρώ ανά μετοχή από 1,333 ευρώ πριν. Η βελτίωση της προσφοράς υπεβλήθη μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η οποία δεν ανέδειξε άλλον ή άλλους υποψήφιους επενδυτές για την εξαγορά του ποσοστού που ελέγχει το Ταμείο στην Alpha Bank.

Η βελτιωμένη προσφορά εμπεριείχε premium της τάξης του 9,48% σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όταν δηλαδή η τιμή της μετοχής ήταν στο 1,27 ευρώ στο ταμπλό και είναι οριακά χαμηλότερη από το κλείσιμο της Παρασκευής στο 1,395 ευρώ ανά μετοχή. Το Ταμείο καλείται να αποδεχθεί την προσφορά της UniCredit στην βάση της βελτίωσης του τιμήματος, που ανεβάζει το ποσό που θα εισπράξει στα 293,5 εκατ. ευρώ έναντι 268,2 εκατ. ευρώ που ήταν η προηγούμενη προσφορά. Να σημειωθεί ότι η λογιστική αξία της Τράπεζας ανέρχεται στα 5,9 δισ. ευρώ και η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται στα 3,28 δισ. ευρώ και άρα διαπραγματεύεται κοντά στο 55% της λογιστικής της αξίας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που έχουν υπογράψει Alpha Bank και UniCredit, τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει:

  • στην συγχώνευση της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania, μέσω της οποίας δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουμανία, κατέχοντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου ενεργητικού. Η συγχώνευση όπως δήλωσαν οι CEO των δύο Ομίλων στην ενημέρωση των επενδυτών «αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του συνδυασμού δύο συμπληρωματικών πελατολογίων σε μία χώρα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Bank Romania να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στους τομείς της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής, αντίστοιχα». Η συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία αναμένεται να έχει αντίκτυπο στον δείκτη CET1 της UniCredit κατά περίπου 15 μονάδες βάσης και, μαζί με την εμπορική εταιρική σχέση που βασίζεται στις υψηλές δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αναμένεται να αυξήσει, βάσει τρέχουσας κερδοφορίας, κατά περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ την καθαρή κερδοφορία της
    UniCredit. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank αναμένεται να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου στη νέα τράπεζα και να λάβει τίμημα 300 εκατ. ευρώ. Η συνολική συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Alpha, ενώ ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματά κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) υψηλότερα κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου, προερχόμενη από την εμπορική συμφωνία.
  • στην εξαγορά από την UniCredit του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας AlphaLife, 100% θυγατρικής εταιρείας ασφάλισης ζωής της Alpha που δραστηριοποιείται στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων, 
  • στη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα.

Μέσω της πώλησης της δραστηριότητας στην Ρουμανία, η Alpha θα «ελαφρύνει» τον ισολογισμό της, μειώνοντας τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (risk weighted assets), απελευθερώνοντας έτσι κεφάλαια σε μια περίοδο όπου η περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί κυρίαρχο στόχο, υποβοηθούμενη και από τα κέρδη που φέρνει η άνοδος των επιτοκίων. Η ενιαία Τράπεζα στην Ρουμανία θα διαθέτει δάνεια άνω των 10 δισ ευρώ, καταθέσεις άνω των 12 δισ. ευρώ, έσοδα της τάξης των 660 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε η συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας, ενώ ενισχύει τα κεφαλαιακά της αποθέματα άνω των 100 μονάδων βάσης, οδηγώντας την απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά 50 μονάδες βάσης υψηλότερα, με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου μέσω της εμπορικής συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

UniCredit: Στο 1,390 ευρώ βελτίωσε την προσφορά για το 9% της Alpha Bank

H επιστροφή των ευρωπαϊκών τραπεζών στην Ελλάδα – Τι σημαίνει το deal Alpha με UniCredit

Η συμφωνία της Alpha Bank με τη UniCredit «άργησε» 23 χρόνια

Ψάλτης: Ισχυρά τα οφέλη της συνεργασίας UniCredit με Alpha Bank

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News