BUSINESS & FINANCE

Ψάλτης: Ισχυρά τα οφέλη της συνεργασίας UniCredit με Alpha Bank

Ψάλτης: Ισχυρά τα οφέλη της συνεργασίας UniCredit με Alpha Bank

Στα οφέλη της συνεργασίας με την UniCredit έδωσε έμφαση ο CEO Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα 9μήνου, βάσει των οποίων τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους αυξηθηκαν κατά 91,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022 και ανήλθαν στα 564,7 εκατ. ευρώ. 

Ο επικεφαλής της Alpha Bank έκανε λόγο για μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Τράπεζας, που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία και η οποία θα ενδυναμώσει το δίκτυο και θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις υπηρεσίες προς τους πελάτες του Ομίλου. Η προσφορά για την απόκτηση του 8,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, εφόσον εγκριθεί, όπως σημείωσε ο κ. Ψάλτης, «θα επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση της Alpha Bank και θα οδηγήσει στην
είσοδο ενός στρατηγικού εταίρου που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, χαρακτηριστικά που θα αξιοποιήσουμε το προσεχές διάστημα».

Η συμφωνία των δύο Ομίλων, που ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει:

• τη συγχώνευση των θυγατρικών των δύο Ομίλων στη Ρουμανία, όπου το νέο σχήμα θα αποτελεί την 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με την Alpha Bank να διατηρεί το 9,9% και έχοντας εισπράξει τίμημα 300 εκατ. ευρώ. Η ενιαία Τράπεζα στην Ρουμανία θα διαθέτει δάνεια άνω των 10 δισ. ευρώ, καταθέσεις άνω των 12 δισ. ευρώ, έσοδα της τάξης των 660 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.

• τη σύναψη εμπορικής συνεργασίας στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα στην διανομή αμοιβαίων κεφαλαίων και την τραπεζοασφάλιση, σύμφωνα με την οποία η UniCredit θα αποκτήσει πλειοψηφικό μετοχικό κεφάλαιο στην AlphaLife υποστηριζόμενη από μια μακροπρόθεσμη συμφωνία διανομής προϊόντων και συμπράξεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα καθαρά κέρδη, ενώ η εμπορική συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα της Τράπεζας κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε αύξηση της Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με προοπτικές περαιτέρω ανόδου.

Ο στόχος για μερίσματος και οι αναθεωρημένες προβλέψεις

Όπως διευκρίνισε ο CEO της Alpha Bank μέσω της πώλησης της θυγατρικής στην Ρουμανία και της διατήρησης ποσοστού 9,9% στη νέα Τράπεζα, ο Όμιλος απελευθερώνει κεφάλαια και διατηρεί τον στόχο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, που παραμένει σημαντική δέσμευση.

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας που παρουσίασε ο Όμιλος, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 13,9% στο γ’ τρίμηνο και στο 12,8% στο εννεάμηνο, ενώ οι  βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις της Τράπεζας οδήγησαν σε περαιτέρω αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας για το 2023 σε πάνω από 11,5% (από >11% τον Αύγουστο).

Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου το καθαρό έσοδο τόκων ενισχύθηκε κατά 45,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορρφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης η επίδοση στα καθαρά έσοδα από τόκους προσεγγίζει το ανώτατο όριο, καθώς η αύξηση των τόκων στις καταθέσεις θα κορυφωθεί το 2024 και η ψαλίδα μεταξύ επιτοκίων δανείων και καταθέσεων θα κλείσει περαιτέρω. Η διοίκηση της Alpha Bank διατηρεί τον στόχο για μονοψήφιο
ρυθμό ανόδου του δανείων το 2023 παρά τις υψηλές αποπληρωμές δανείων που συνεχίστηκαν και το γ’ τρίμηνο του έτους. Να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») αυξήθηκε σε 31,8 δισ.  ευρώ (+0,9% σε τριμηνιαία βάση ή 0,3 δισ. ευρώ) το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας τη μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια λόγω εποχικότητας και την
επιβράδυνση των αποπληρωμών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, τα εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά 1,4%. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 100 εκατ. ευρώ., λόγω των αυξημένων αποπληρωμών, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις αναμένεται να επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: Στα 490,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του 9μήνου – Αύξηση 59% έναντι του 2022

Ψάλτης (Alpha Bank): Νέα δυναμική μετά την επενδυτική βαθμίδα και τη συμφωνία με UniCredit

Η συμφωνία της Alpha Bank με τη UniCredit «άργησε» 23 χρόνια

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News