Business & Finance Πέμπτη 15/06/2023, 10:48
ADECCO

Τι ζητούν οι νέοι από την αγορά εργασίας – Έμφαση στην ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής

Τι ζητούν οι νέοι από την αγορά εργασίας – Έμφαση στην ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής

Ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ψάχνουν οι νέοι εργαζόμενοι, ενώ ανησυχούν για το πώς θα επηρεαστεί η αγορά εργασίας από την πορεία της οικονομίας και τις γεωπολιτικές κρίσεις, όπως προκύπτει από την έρευνα #CtheFuture 4.0 του Ομίλου Adecco, που εξετάζει τις απόψεις των νέων ηγετών για το μέλλον της εργασίας και καταγράφει τις τάσεις που θα καθορίσουν την απασχόληση τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 2.541 άτομα από τουλάχιστον 40 χώρες, οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων δίνουν μεγάλη σημασία στα soft skills. Ενδεικτικά, το 81% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα soft skills είναι πολύ σημαντικότερα σε σχέση με τα hard skills για τους CEOs του μέλλοντος, όπως επιβεβαιώνεται και από παλαιότερες έρευνες του ομίλου Adecco. 

Tα 3 σημαντικότερα soft skills που αναδείχθηκαν είναι πρώτον «η ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων και ομάδων», δεύτερον η «ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας» και τρίτον «η εργασιακή ηθική». Μάλιστα, η εργασιακή ηθική βρέθηκε στην τρίτη θέση από την έκτη, όπου βρισκόταν στην αντίστοιχη έρευνα του 2022. Σύμφωνα με τον όμιλο Adecco, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και στους πιθανούς κινδύνους και ηθικά ζητήματα που εγείρει η χρήση τους για τον εργασιακό τομέα. Η «κριτική σκέψη» και η «συναισθηματική νοημοσύνη» συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των σημαντικότερων soft skills.

Η εργασιακή εμπειρία σημαντικότερη από την εκπαίδευση

Πτώση στην αξία που δίνουν οι νέοι εργαζόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται στην φετινή έρευνα #CtheFuture συνεχίζοντας την τάση που εμφανίστηκε πέρυσι και παρουσιάζει την επαγγελματική εμπειρία ως σημαντικότερη. Ειδικότερα, το 63% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να κατέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους σε αντίθεση με το 37% που τόνισε ότι τα πτυχία εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για ένα στέλεχος επιχειρήσεων.

Μειωμένη δυναμική στην αναζήτηση εργασίας για τους νέους

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (45%) στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν μπορούν εύκολα να βρουν εργασία, ενώ μόνο το 16% δήλωσε ότι μπορεί σχετικά εύκολα. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα περσινά αποτελέσματα όπου η αναζήτηση εργασίας ήταν σχετικά ευκολότερη και οι εργοδότες προχωρούσαν σε προσλήψεις σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτή η μεταστροφή του κλίματος στην αγορά εργασίας σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής μαζικών προσλήψεων σε παγκόσμιο επίπεδο που διήρκησε τα τελευταία χρόνια και αναγκάζει τους εργοδότες να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους λόγω του φόβου της ύφεσης.

«Κλειδί» για την προσέλκυση στελεχών η ευέλικτη εργασία

Το 82% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η δυνατότητα ευελιξίας στην εργασία είναι από «επιθυμητή» έως «πολύ επιθυμητή», επιβεβαιώνοντας ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν υβριδικές μορφές εργασίας, που θα τους επιτρέπουν να έχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θα ενισχύουν την ψυχική υγεία τους. Την ίδια στιγμή, αρκετοί συμμετέχοντες αξιολόγησαν εξίσου θετικά και την κλασική μορφή εργασίας από το γραφείο (29%), επισημαίνοντας την ανάγκη οι εργοδότες να μπορούν να προσφέρουν ένα δελεαστικό μοντέλο εργασίας που θα ικανοποιεί τόσο όσους επιθυμούν περισσότερη ευελιξία όσο και εκείνους που προτιμούν να εργάζονται το παραδοσιακό 8ωρο.

Επιτακτική ανάγκη η εξ αποστάσεως διαχείριση των ομάδων

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων οφείλουν να κατανοήσουν πόσο επωφελή μπορεί να είναι τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας και να διατηρήσουν τη συνοχή και την παραγωγικότητα των ομάδων ακόμα και χωρίς τη δια ζώσης επαφή στο γραφείο, ώστε οι εργαζόμενοι να μην αισθανθούν «αποσυνδεδεμένοι» από τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται. Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα, κατά πόσο προετοιμασμένοι είναι οι σημερινοί επικεφαλής των επιχειρήσεων για να διαχειριστούν τις ομάδες τους εξ αποστάσεως, το 64% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι αρκετά εκπαιδευμένο για να αντεπεξέλθει, σε αντίθεση με το 36% που δήλωσε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο.

«Απαραίτητη η κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων» λένε οι νέοι εργαζόμενοι

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση των συμμετεχόντων στην έρευνα να ενταχθούν στο δυναμικό μιας εταιρείας παίζει η κοινωνική της δράση και οι πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κοινωνική ευαισθησία μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτησή της, αποτυπώνοντας με ξεκάθαρο τρόπο ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την εύρεση ταλαντούχων στελεχών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργοδότες θα πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία των δράσεων ΕΚΕ που υλοποιούν, ώστε να προσελκύσουν ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

Σημειώνεται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, μεταξύ 18 και 30 ετών (83%) όπου το 33% εξ αυτών φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 18% εργάζεται με πλήρη απασχόληση και το 19% σπουδάζει και εργάζεται παράλληλα.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Τσεχία δηλώνει σχετικά: «Οι ραγδαίες αλλαγές που σημειώθηκαν στον κόσμο της εργασίας τα τελευταία χρόνια διαμόρφωσαν  σε σημαντικό βαθμό τους στόχους που θέτουν οι νέοι για το μέλλον όπως και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι νέες τάσεις που δημιουργήθηκαν, με κυριότερες τους ευέλικτους τρόπους εργασίας και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αποτελούν ζητούμενα για τους νέους και εδραιώνονται στην αντίληψή τους ως «νόρμα», όπως δείχνει και η ετήσια έρευνα του ομίλου Adecco, #CtheFuture. Οι εργοδότες καλούνται πλέον να ανταποκριθούν στις καινούργιες συνθήκες, προωθώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους εργαζομένους καθώς και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα της φετινής έρευνας είναι ότι η ηγεσία οφείλει να έχει πλέον περισσότερο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό καθώς οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων δίνουν μεγαλύτερη βάση σε ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, όπως η ενσυναίσθηση, η εργασιακή ηθική και η κριτική σκέψη».

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Ερευνα: Οι τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές προσλήψεων στην Ελλάδα

Burnout: Τρία red flags που δείχνουν ότι η δουλειά θα σας εξαντλήσει

Πού βρίσκεται σήμερα ο μέσος μισθός – Πόσο απέχει από τα 1.500 ευρώ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News