Business & Finance Πέμπτη 25/05/2023, 12:07
ΕΡΕΥΝΑ ADECCO

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί παγκοσμίως – Ο κατώτατος στην Ελλάδα

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί παγκοσμίως – Ο κατώτατος στην Ελλάδα

Τον σημαντικότερο παράγοντα για την επιλογή εργασίας αποτελεί για το 46% των εργαζομένων το ύψος του μισθού και οι παροχές, όπως διαπιστώνει σχετική έρευνα του ομίλου Adecco ανάμεσα σε 34.200 εργαζόμενους σε 25 χώρες.

Αποτυπώνοντας τα διεθνή μοτίβα των μισθών προκύπτει ότι περίπου το 90% των χωρών ορίζουν υποχρεωτικά τους κατώτατους μισθούς. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 327 εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως (το 19% του συνόλου του εργατικού δυναμικού) αμείβονται με μισθούς χαμηλότερους από το ισχύον κατώτατο ωρομίσθιο σε τοπικό επίπεδο, βάσει εκτιμήσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, τα 22 από τα 27 κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κατώτατο μισθό, με εξαίρεση τη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό στην Ε.Ε. έχει η Βουλγαρία με 399 ευρώ, ενώ τον υψηλότερο το Λουξεμβούργο με 2.387 ευρώ.

Ανάλογα με το ύψος του κατώτατου μισθού, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσονται σε 3 γκρουπ, όπου στο πρώτο περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ιρλανδία, στις οποίες ο κατώτατος μισθός ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ/μήνα ενώ στο δεύτερο, η Ισπανία και η Σλοβενία όπου ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται μεταξύ 1.000 ευρώ – 1.500 ευρώ/μήνα.

Η Ελλάδα εντάσσεται στο τρίτο και πολυπληθέστερο γκρουπ χωρών στο οποίο ο κατώτατος μισθός δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ/μήνα. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτό το γκρουπ είναι η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Κροατία, η Λετονία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. 

Καθαρές απολαβές

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά στο ύψος των μισθών, είναι η λεγόμενη «φορολογική σφήνα», το γεγονός δηλαδή ότι το συνολικό κόστος του εργαζόμενου για μια επιχείρηση είναι μεγαλύτερο από το καθαρό ποσό που εισπράττει ο της. Τα επιπλέον έξοδα για την επιχείρηση προκύπτουν από την παρακράτηση φόρου, τα υποχρεωτικά ασφάλιστρα και άλλες κοινωνικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στους μισθούς. Η «φορολογική σφήνα» αποτελεί το 34,6%, κατά μέσο όρο, του συνολικού κόστους εργασίας για τους εργοδότες στις χώρες του ΟΟΣΑ για το έτος  2022, με αποτέλεσμα να ασκεί αρνητική πίεση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Μισθοί και πληθωρισμός

Είναι γεγονός ότι όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται. Στοιχεία από πολλές χώρες έχουν δείξει ότι η δομή της ρύθμισης του κατώτατου μισθού δεν έχει αλλάξει λόγω του πρόσφατου πληθωρισμού με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα εισοδήματα να συρρικνώνονται. Μια σημαντική εξέλιξη αποτελεί η συμφωνία για μια ευρωπαϊκή οδηγία που καλεί τις χώρες της Ε.Ε. να διαθέτουν ένα κοινό σύστημα για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Η οδηγία δεν εισάγει έναν ενιαίο κατώτατο μισθό σε όλη την Ε.Ε. για όλους τους εργαζόμενους αλλά, όταν θα εφαρμοστεί το 2024, οι κατώτατοι μισθοί της Ε.Ε. ενδέχεται να αυξηθούν.

Αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα

Από την 1η Απριλίου του 2023 ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 780 ευρώ/μήνα σημειώνοντας αύξηση κατά 9,4% και επηρεάζοντας 585.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με την έρευνα της Adecco. Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε και στο κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο από 31,85 ευρώ τον Μάιο του 2022 διαμορφώθηκε στα 34,84 ευρώ τον Απρίλιο του 2023. Πρόκειται για την τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το καλοκαίρι του 2019, καθώς τον Ιανουάριο του 2022 ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 663 ευρώ, τον Μάιο του 2022 ήταν στα 713 ευρώ, ενώ τον προηγούμενο μήνα ανέβηκε στα 780 ευρώ (συνολική αύξηση 130 ευρώ).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την πρόσφατη αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών-μελών της Ε.Ε. που έχουν κατώτατο μισθό, από τη 13η θέση προηγουμένως ενώ με όρους αγοραστικής δύναμης, ανεβαίνει στη 13η θέση από τη 18η που βρισκόταν.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Τσεχία δηλώνει σχετικά: «Παρά την πρόθεση των οργανισμών να προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα σε εγχώριο επίπεδο, θα πρέπει να επανεξεταστεί το πόσο ανταγωνιστικοί είναι οι μισθοί σε σχέση με αυτούς που προσφέρονται στο εξωτερικό. Κάτι επιπλέον που παρατηρούμε ακόμα και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και Ρουμανία, είναι ότι οι μισθοί που προσφέρονται για να προσελκύσουν οι εργοδότες τους εργαζομένους, απέχουν αρκετά από το επίπεδο του κατώτατου μισθού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συζήτησή δεν επικεντρώνεται στον κατώτατο μισθό, λόγω της χαμηλής ανεργίας και του νόμου μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Συνοψίζοντας, πέραν της εξέλιξης που απαιτείται στον τομέα της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων και του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων, χρειάζεται μια επαναξιολόγηση του ύψους των μισθολογικών αποδοχών, μέσω μιας «τριμερούς σύμπραξης» πολιτείας, επιχειρηματικού κόσμου και εργαζομένων.»

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Μάθατε ότι βγάζετε λιγότερα από τους συναδέλφους σας; Τι να κάνετε

Έρευνα: Οι νέοι ανησυχούν για το κόστος ζωής και ζουν από μισθό σε μισθό

Δύο ακόμη μέτωπα ανοίγει ο πληθωρισμός για τις επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News