Business & Finance Πέμπτη 27/04/2023, 12:39
RANDSTAD

Έρευνα: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας – Πρόβλημα οι μη ρεαλιστικοί μισθοί που ζητούν οι Έλληνες

Έρευνα: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας – Πρόβλημα οι μη ρεαλιστικοί μισθοί που ζητούν οι Έλληνες

Οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες είναι το κυριότερο «εμπόδιο» που εντοπίζουν τα δύο τρίτα (66%) των ηγετικών στελεχών κατά τη διαδικασία στελέχωσης. Για ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, όμως, της τάξης του 72%, η προσέλκυση ταλέντων αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση στελέχωσης. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για το 2023, το 75% των εταιρειών διαβλέπει ότι θα υπάρξει αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων.

Αυτά είναι τα κυριότερα ευρήματα της φετινής έρευνας HR Trends της Randstad, η οποία διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τα τέλη Μαρτίου του 2023 ανάμεσα σε 440 ηγετικά στελέχη με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, προκύπτει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τρία βασικά πεδία προκλήσεων για την τρέχουσα χρονιά. Πρώτον, το 45% των στελεχών να εκτιμά ότι τα αυξημένα κόστη, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες φέτος. Δεύτερον, για το 42% των επιχειρήσεων, η διασφάλιση των διαδικασιών και η εγγύηση της παραγωγικότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση την τρέχουσα περίοδο, ποσοστό που το 2022 ανερχόταν σε 24%. Τρίτον, το 37% υποστηρίζει ότι η διαχείριση του υψηλού ενεργειακού κόστους αποτελεί τον επόμενο αστάθμητο παράγοντα που θα επηρεάσει την αγορά εργασίας.

Προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων

Βασική δυσκολία για την κάλυψη των θέσεων εργασίας σήμερα αποτελούν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων, σύμφωνα με το 66% των επιχειρήσεων, ποσοστό που μάλιστα αυξήθηκε κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Πρόκειται για αποτέλεσμα του υψηλού κόστους διαβίωσης και της συνολικής ανάγκης των εργαζομένων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πρόσθετες δυσκολίες για την κάλυψη θέσεων εργασίας αποτελεί η έλλειψη της απαραίτητης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο εξειδίκευσης (51%), καθώς και η έλλειψη του κατάλληλου συνδυασμού δεξιοτήτων (42%).

Έρευνα: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας – Πρόβλημα οι μη ρεαλιστικοί μισθοί που ζητούν οι Έλληνες-1

Παράλληλα, για το 72% των ερωτηθέντων, η προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση κατά τη διαδικασία στελέχωσης, ενώ η δυσκολία διατήρησης τόσο της δέσμευσης των εργαζομένων (59%) όσο και της ανάπτυξης ταλαντούχων ηγετικών στελεχών με κορυφαίες επιδόσεις (55%), φέρνει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με σημαντικά εμπόδια.

Έρευνα: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας – Πρόβλημα οι μη ρεαλιστικοί μισθοί που ζητούν οι Έλληνες-2

Αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί η υιοθέτηση νέων στρατηγικών λύσεων: ως κεντρική προτεραιότητα για το 68% των επιχειρήσεων αποτελεί η ενσωμάτωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ η βελτίωση των μισθών αποτελεί το δεύτερο στην κλίμακα, με ποσοστό 56%, πιο αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των υφιστάμενων προκλήσεων. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας και η μορφή απομακρυσμένης απασχόλησης βρίσκονται, και αυτή τη χρονιά, στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας, με ποσοστό 34%, ενώ η παροχή εξατομικευμένων πακέτων παροχών αποτελεί βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το 33% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα (έναντι 25%, το 2022).

Σχέδια προσλήψεων φέτος

Σημαντικά θετική παραμένει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αναφορικά με την πρόθεση των επιχειρήσεων για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους, με το 54% να σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του το 2023, καταγράφοντας εντούτοις σημαντική μείωση στο συγκεκριμένο δείκτη, κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2022 (78%). Αντιθέτως, μόνο το 3% των επιχειρήσεων σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού, με το 76% των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, να συνδέουν άμεσα την επιχειρηματική τους ανάπτυξη με την εύρεση και πρόσληψη νέων εργαζομένων. Παράλληλα, το 45% των επιχειρήσεων έχει ήδη δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες του, ποσοστό που καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (7% το 2022).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές προσλήψεων για τους κλάδους της τεχνολογίας και των πωλήσεων συγκεκριμένα, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, με ποσοστό 54% και 48% αντίστοιχα, ενώ για τους ίδιους κλάδους, καθώς και του τομέα της μηχανικής, η στελέχωση και επιλογή των κατάλληλων, για τη θέση και τον οργανισμό, υποψηφίων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Σε ό, τι αφορά, τέλος, τις διαδικασίες προσλήψεων, οι συστάσεις εργαζομένων και τα επαγγελματικά ψηφιακά δίκτυα αποτελούν τις πιο συχνές πρακτικές και πηγές στελέχωσης.

Ελκυστικότητα των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της Randstad, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν το ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών και τις ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας στην κορυφή της λίστας για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Σχεδόν το 40%, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία του να προσφέρει ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον ή αρμονική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προκειμένου να διακρατήσει τους εργαζομένους του.

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, με την εύρεση και προσέλκυση των ταλέντων να βρίσκεται στο προσκήνιο, οι εταιρείες προσφέρουν διάφορες παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εστιάζοντας στην οικονομική ενίσχυση, την υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και τη δυνατότητα ευέλικτης μορφής απασχόλησης, εφαρμόζοντας είτε μοντέλο υβριδικής απασχόλησης είτε απομακρυσμένη εργασία.

Έρευνα: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας – Πρόβλημα οι μη ρεαλιστικοί μισθοί που ζητούν οι Έλληνες-3

Oι βασικές αιτίες αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος

Το 74% των εργαζομένων εγκαταλείπει την εργασία του, επειδή λαμβάνει καλύτερες μισθολογικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από μια ανταγωνιστική εταιρεία, ενώ το 50% αναζητά περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης της επαγγελματικής του διαδρομής σε άλλη εταιρεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 12% των εργαζομένων θεωρεί ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί σημαντικό λόγο να εγκαταλείψει την εργασία του και να στραφεί προς μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες αποδοχές

Οι υψηλότερες οικονομικές αποδοχές, για μια ακόμη χρονιά, προσφέρονται στον κλάδο της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση κατατάσσεται ο τομέας των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας.

Εξετάζοντας εν γένει τη μισθολογική εξέλιξη, χαρακτηριστικό είναι το εύρημα της έρευνας που καταγράφει ότι το 70% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι μισθοί στην εταιρεία τους είναι ίδιοι με τους αντίστοιχους που προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους. Σύμφωνα με την έρευνα, αισιοδοξία δημιουργεί το γεγονός ότι το 75% των εταιρειών σχεδιάζουν να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων τους το 2023, ενώ, μόλις για το 15%, οι μισθοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το 27% που ήταν το προηγούμενο έτος.  

Έρευνα: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας – Πρόβλημα οι μη ρεαλιστικοί μισθοί που ζητούν οι Έλληνες-4

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε όλο τον κόσμο – 4 χώρες που πειραματίζονται

Χρ. Πισσαρίδης: Το ChatGPT ανοίγει τον δρόμο για να δουλεύουμε 4 ημέρες/εβδομάδα

Έρευνα: Οι εργαζόμενοι boomerang και η επίπτωση στην αγορά εργασίας

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News