Business & Finance Κυριακή 16/10/2022, 18:08
BUSINESS & FINANCE

10 θέσεις εργασίας με μειωμένο στρες που πληρώνουν περισσότερα από 100.000 δολ. τον χρόνο

10 θέσεις εργασίας με μειωμένο στρες που πληρώνουν περισσότερα από 100.000 δολ. τον χρόνο

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην απόδοση ενός εργαζομένου. Για κάποιους, το ύψος του μισθού τους αποτελεί κίνητρο. Για άλλους είναι να κάνουν καλή δουλειά. Και για περισσότερο από το ένα τρίτο, το 35% των εργαζομένων, το άγχος ή η εξουθένωση έχουν σημαντική επίδραση στην ικανότητά τους να αποδίδουν, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 18.911 άτομα που αναζητούν εργασία για τις παράγοντες που επηρεάζουν την αναζήτησή τους στο τρίτο τρίμηνο 2022.

Στην ιδανική περίπτωση, η δουλειά σας δεν είναι τόσο αγχωτική που η εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων της γίνεται μια ευχάριστη πρόκληση. Και βέβαια υπάρχουν διάφορες δουλειές που είναι εγγενώς λιγότερο αγχωτικές από άλλες. Το Δίκτυο Επαγγελματικής Πληροφόρησης του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, ή O*NET, συνέταξε μια λίστα με σχεδόν 900 επαγγέλματα και τα κατέταξε κατά επίπεδο άγχους. Το έκαναν αυτό σημειώνοντας τη σημασία της αποδοχής της κριτικής και της ψυχραιμίας αντιμετώπισης καταστάσεων υψηλού στρες σε κάθε δουλειά.

Ακολουθούν 10 θέσεις εργασίας στη λίστα που πληρώνουν μέσο ετήσιο μισθό άνω των 100.000 δολ. και έχουν σχετικά χαμηλό επίπεδα στρες (όλες έχουν επίπεδο μικρότερο από 70 στα 100), συμπεριλαμβανομένων των μέσων ετήσιων μισθών και των απαιτήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, «Αυτές δεν είναι θέσεις εργασίας χωρίς άγχος», λέει η Sinem Buber, επικεφαλής οικονομολόγος στο ZipRecruiter. «Αυτές είναι λιγότερο αγχωτικές δουλειές σε σύγκριση με επαγγέλματα, όπως οι γιατροί όπου έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή».

1. Επιστήμονας υλικών

Όσοι ασχολούνται με την επιστήμη των υλικών μελετούν, ερευνούν τρόπους συνδυασμού και αντοχής και πειραματίζονται σε υλικά όπως μέταλλα, κράματα, καουτσούκ, κεραμικά και γυαλί. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις απαιτούν πανεπιστημαικές γνώσεις επιπέδου μεταπτυχιακού ή διδακτορικύ και εκτενή εμπειρία στη δουλειά.

Μέσος ετήσιος μισθός: 100.090 δολ.

2. Αναλυτές δεδομένων

Αυτοί οι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη τα επιχειρηματικά, χρηματοοικονομικά και οικονομικά δεδομένα, δημιουργούν αναφορές για στελέχη και ενδιαφερόμενους φορείς και προτείνουν τη λήψη σχετικών μέτρων για λογαριασμό της επιχείρησης. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου και κάποια εμπειρία που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Μέσος ετήσιος μισθός: 100.910 δολ.

3. Επιστήμονας ή τεχνολόγος τηλεπισκόπησης

Αυτοί οι επιστήμονες αναλύουν δεδομένα που συλλέγονται από αεροσκάφη ή δορυφόρους, για παράδειγμα, για να λύσουν προβλήματα σε τομείς όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η εσωτερική ασφάλεια και η διαχείριση φυσικών πόρων. Οι περισσότερες θέσεις απαιτούν μεταπτυχιακό, συμπεριλαμβανομένου ενός σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου, διδακτορικού διπλώματος, καθώς και εμπειρία στην εργασία.

Μέσος ετήσιος μισθός: 104.100 δολ.

4. Καθηγητής Οικονομικών

Οι καθηγητές οικονομικών διδάσκουν σε μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς φοιτητές θέματα, όπως η θεωρία των τιμών και η μικροοικονομία. Προετοιμάζουν υλικό μαθημάτων, δίνουν διαλέξεις και βαθμολογούν εργασίες για το σπίτι. Πολλές από αυτές τις θέσεις απαιτούν πτυχίο και εμπειρία για να ληφθούν υπόψη.

Μέσος ετήσιος μισθός: 104.940 δολ.

5. Χημικός μηχανικός

Οι χημικοί μηχανικοί σχεδιάζουν εξοπλισμό χημικών εργοστασίων και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προϊόντων όπως αέριο, πλαστικό και τσιμέντο, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για να κρατούν τους ανθρώπους που εργάζονται σε κοντινή απόσταση από χημικές αντιδράσεις ασφαλείς. Αυτή η θέση απαιτεί συχνά πτυχίο και σχετική εργασιακή εμπειρία.

Μέσος ετήσιος μισθός: 105.550 δολ.

6. Περιβαλλοντικά οικονομικά

Αυτοί οι οικονομολόγοι διεξάγουν έρευνα για θέματα όπως η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, γράφουν ακαδημαϊκά άρθρα για οικονομικές προβλέψεις και αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη των πολιτικών και των κανονισμών που επηρεάζουν το περιβάλλον. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις απαιτούν σχετικό μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή νομικό πτυχίο, καθώς και εργασιακή εμπειρία.

Μέσος ετήσιος μισθός: 105.630 δολ.

7. Μαθηματικός

Οι μαθηματικοί εφαρμόζουν μαθηματικές θεωρίες για την επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις, τη μηχανική και τις επιστήμες, διεξάγουν έρευνα στην άλγεβρα, τη γεωμετρία, τις πιθανότητες και ούτω καθεξής και γράφουν αναφορές για τα ευρήματά τους. Αυτή η θέση απαιτεί συχνά σχετικό μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό και σχετική εργασιακή εμπειρία.

Μέσος ετήσιος μισθός: 108.100 δολ.

8. Ειδικός αναβάθμισης περιβάλλοντος και υπεύθυνος τοποθεσίας

Αυτοί οι ειδικοί σχεδιάζουν και επιβλέπουν τον καθαρισμό και την ανάπλαση της μολυσμένης γης. Εντοπίζουν τις πηγές μόλυνσης και συντονίζουν τον επιτόπιο καθαρισμό που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τα πρότυπα. Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας απαιτούν πτυχίο και εργασιακή εμπειρία.

Μέσος ετήσιος μισθός: 124.650 δολ.

9. Ειδικός υδάτινων πόρων

Αυτοί οι ειδικοί σχεδιάζουν και βοηθούν στην υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την παροχή, την ποιότητα και τη ρύθμιση του νερού. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου και εμπειρία στον τομέα.

Μέσος ετήσιος μισθός: 137.900 δολ.

10. Φυσικός

Οι φυσικοί διεξάγουν έρευνα σχετικά με φυσικά φαινόμενα, αναλύουν, ερευνούν και αξιολογούν τα δεδομένα και αναπτύσσουν θεωρίες με βάση τα ευρήματά τους. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις απαιτούν πτυχίο, όπως μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή πτυχίο νομικής και εκτενή εμπειρία στη δουλειά.

Μέσος ετήσιος μισθός: 152.430 δολ.

Σύμφωνα με την έρευνα, πέρα από το να μην ασχολούνται οι εργαζόμενοι άμεσα με την ανθρώπινη ζωή, άλλοι παράγοντες που καθιστούν αυτές τις θέσεις εργασίας γενικά λιγότερο αγχογόνες είναι ότι πολλές από αυτές δεν αντιμετωπίζουν ελάτες και δεν ασχολούνται απαραίτητα με αυστηρές προθεσμίες ή βρίσκονται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πολλές επίσης συναντώνται σε κολέγια ή πανεπιστήμια ή στο πεδίο αρμοδιοτήτων της τοπικής ή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Αυτά είναι τα μέρη όπου δεν βλέπεις ένα μεγάλο, αγχωτικό περιβάλλον εργασίας», λέει η Buber. Μερικές φορές, αυτές οι θέσεις μπορεί ακόμη και να έχουν μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια.

Ωστόσο, «θα μπορούσαν να παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες όσον αφορά τη γεωγραφία, τις ώρες, τον εργοδότη», λέει η Βίκυ Σαλέμι, εμπειρογνώμονας σταδιοδρομίας στο Monster, σχετικά με το τι θα μπορούσε να επηρεάσει τα επίπεδα άγχους σε αυτές τις θέσεις εργασίας. «Εάν ένας μαθηματικός, για παράδειγμα, απασχολείται εσωτερικά σε μια εταιρεία που πρόκειται να έχει απολύσεις, αυτό θα μπορούσε να είναι αγχωτικό σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση που μπορεί να έχει θητεία».

moneyreview.gr με πληροφορίες από cnbc

Διαβάστε επίσης:

Δουλειά: Τα τρία πράγματα που εύχεσαι να σου είχαν πει όταν ξεκίνησες να εργάζεσαι

Δουλεύουν πραγματικά όσοι τηλεργάζονται; Τι πιστεύουν οι προϊστάμενοί τους

Πώς ένας 41χρονος έκανε πράξη το «Οικονομική Ανεξαρτησία – Συνταξιοδότηση Νωρίς»

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News