Κόσμος Τρίτη 22/02/2022, 13:20
ΚΟΣΜΟΣ

Ε.Ε.: Οι νέες συστάσεις για τα μη απαραίτητα ταξίδια από τρίτες χώρες

Ε.Ε.: Οι νέες συστάσεις για τα μη απαραίτητα ταξίδια από τρίτες χώρες

Την επικαιροποιημένη σύσταση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της πανδημίας, την αυξανόμενη εμβολιαστική κάλυψη και χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, και την αναγνώριση όλο και περισσότερων πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες ως ισοδύναμων με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ε.Ε. Η νέα σύσταση θα αρχίσει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2022.

Βάσει αυτής της σύστασης, οι περιορισμοί λόγω της COVID-19 θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κατάσταση στην τρίτη χώρα όσο και το ατομικό καθεστώς κάθε προσώπου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν τα μη αναγκαία ταξίδια για τους εμβολιασμένους με εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ε.Ε. ή τον ΠΟΥ, τα άτομα που έχουν αναρρώσει και όλα τα άτομα που ταξιδεύουν από χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Ε.Ε. Για ορισμένους από αυτούς τους ταξιδιώτες θα μπορούσαν να ισχύουν πρόσθετα μέτρα, όπως τεστ PCR πριν από το ταξίδι.

Άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την Ε.Ε. για τους εμβολιασμένους με εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ε.Ε. ή τον ΠΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 ημέρες και όχι περισσότερες από 270 ημέρες από την τελευταία δόση της αρχικής σειράς εμβολιασμού ή ότι το άτομο έχει λάβει αναμνηστική δόση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να άρουν τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών για τα άτομα που έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 εντός 180 ημερών πριν από το ταξίδι προς την Ε.Ε.

Για τους εμβολιασμένους με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον ΠΟΥ, τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να απαιτούν αρνητικό τεστ PCR που να έχει πραγματοποιηθεί το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση και να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα, π.χ. καραντίνα ή απομόνωση. Αρνητικό τεστ PCR πριν από την αναχώρηση θα μπορεί να απαιτείται και για άτομα που έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19, καθώς και για όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ε.Ε. αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Ε.Ε. ή ισοδύναμο.

Παιδιά

Τα παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τους ενήλικες θα πρέπει να επιτρέπεται να ταξιδεύουν.

Εξάλλου, θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα άλλα παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών να ταξιδεύουν με αρνητικό τεστ PCR που έχει πραγματοποιηθεί το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να απαιτούν πρόσθετο διαγνωστικό έλεγχο μετά την άφιξη, καθώς και μέτρα καραντίνας ή απομόνωσης.

Δεν θα πρέπει να απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος ή πρόσθετα μέτρα για παιδιά μικρότερα των 6 ετών.

Χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ε.Ε.

Για την άρση των περιορισμών για όλους τους ταξιδιώτες από δεδομένη τρίτη χώρα βάσει των νέων κανόνων, ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100 000 κατοίκους κατά τις τελευταίες 14 ημέρες αυξάνεται από 75 σε 100. Το εβδομαδιαίο ποσοστό διαγνωστικών εξετάσεων ανά 100 000 κατοίκους επίσης αυξάνεται από 300 σε 600.

Εξακολουθούν να ισχύουν άλλα υφιστάμενα κριτήρια, όπως η σταθερή ή φθίνουσα τάση νέων κρουσμάτων, το ποσοστό θετικότητας 4 % επί του συνόλου των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται, η εμβολιαστική πρόοδος, η παρουσία παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος ή ανησυχίας και η συνολική αντίδραση της χώρας στην πανδημία COVID-19. Θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη η αμοιβαιότητα, κατά περίπτωση.

Ωστόσο, η επικαιροποιημένη σύσταση αναφέρει επίσης ότι είναι σκόπιμο να αρχίσει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μετάβασης σε μια προσέγγιση βασισμένη μόνο στην ατομική κατάσταση. Προκειμένου να δοθεί χρόνος στις τρίτες χώρες να αυξήσουν τα ποσοστά εμβολιασμού τους, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τη σύσταση πριν από τις 30 Απριλίου 2022, ώστε να μελετήσει το ενδεχόμενο διαγραφής του καταλόγου χωρών. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και μπορεί να του υποβάλει πρόταση για τη διαγραφή του καταλόγου, αν το κρίνει σκόπιμο.

Ιστορικό

Στις 30 Ιουνίου 2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την Ε.Ε. Στη σύσταση αυτή περιλαμβανόταν αρχικός κατάλογος των χωρών για τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να αίρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα εξωτερικά σύνορα, ο οποίος επανεξετάζεται ανά δύο εβδομάδες.

Τα κύρια στοιχεία της σύστασης επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 20 Μαΐου 2021. Η επικαιροποίηση αφορούσε τροποποίηση των κριτηρίων για την προσθήκη τρίτης χώρας στον κατάλογο, θέσπιση δυνατότητας των κρατών μελών να αποδέχονται αποδεικτικά εμβολιασμού, και δημιουργία μηχανισμού «φρένου έκτακτης ανάγκης» για την αντίδραση σε παραλλαγές του ιού που προκαλούν ενδιαφέρον ή ανησυχία.

Η σύσταση του Συμβουλίου δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη. Οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του περιεχομένου της σύστασης.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News