Βιογραφικό σημείωμα

Το καλό βιογραφικό πρέπει να έχει έως 6 δεξιότητες – Αποφύγετε τη φλυαρία και την αοριστολογία