Βιογραφικό σημείωμα

Εάν έχετε συνέντευξη για δουλειά, μην φορέσετε αυτό το χρώμα
BUSINESS & FINANCE

Επισήμως, οι μάνατζερ που κάνουν τις συνεντεύξεις για μία θέση εργασίας, κοιτάζουν τις σπουδές, την εμπειρία και τις δεξιότητες του υποψηφίου. Υποσυνείδητα, όμως, επηρεάζονται αναμφισβήτητα από την εξωτερική του εικόνα.