Πατέντες εμβολίων

Φωτ. Reuters
ΚΟΣΜΟΣ

Έλλειψη συναίνεσης όσον αφορά την προσωρινή άρση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας καταγράφηκε κατά τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τη διασφάλιση της παγκόσμιας διάθεσης εμβολίων.