Παραγωγικότητα

Πιτσάι (Google) προς τους εργαζομένους: Μην ταυτίζετε τη διασκέδαση με το χρήμα
ΒUSINESS & FINANCE

Ο CEO της Google, Σουντάρ Πιτσάι κάλεσε τους εργαζομένους να γίνουν λίγο πιο υπεύθυνοι προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία από τις πιο δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας.