ΟΠΑΠ

Φωτ. intimenews
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη σημασία τόσο της ανθεκτικότητας των retail δραστηριοτήτων όσο και της online ανάπτυξης στις επιδόσεις του ΟΠΑΠ στο 9μηνο του 2021, εξήρε η διοίκηση της εταιρείας, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου στους αναλυτές.  

Φωτ. intimenews
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 178,2 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ, τα οποία στο 9μηνο του 2021 εμφάνισαν άνοδο κατά 143%. Πολύ καλή ήταν η επίδοση και σε επίπεδο γ τρίμηνου, με την κερδοφορία να βελτιώνεται κατά 82% και να φθάνει τα 96,1 εκατ. ευρώ.

Φωτ. intimenews
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 22.444.397,78 ευρώ.