Μετρητά

Deutsche Bank: Τα μετρητά είναι δεινόσαυρος αλλά δεν θα εξαφανιστούν
Επενδύσεις με λίγο ρίσκο: Οι εναλλακτικές των καταθετών
BUSINESS & FINANCE

Οι τράπεζες προωθούν επενδυτικά προϊόντα χαμηλού ρίσκου και μικρής ή μεσοπρόθεσμης διάρκειας, σε συνδυασμό με προθεσμιακές καταθέσεις, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των καταθετών, οι οποίοι παραμένουν δύσπιστοι στις αποδόσεις που δίνουν οι προθεσμιακοί λογαριασμοί.

Με χρήση κάρτας κάναμε το 38,5% των αγορών το 2022
BUSINESS & FINANCE

Στα 54 δισ. ευρώ ανήλθε το 2022 η αξία των συναλλαγών που έγιναν μέσω «πλαστικού χρήματος» – αντιπροσωπεύει το 38,5% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης. Η ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών δεν καθοδηγείται πλέον από έκτακτες συνθήκες όπως η COVID-19, αλλά έχουν περάσει στην καθημερινή συμπεριφορά των καταναλωτών.