Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

Capital Economics: Η νίκη Ερντογάν φέρνει κρίση στις αγορές της Τουρκίας
BUSINESS & FINANCE

Σύμφωνα με τον οίκο, το πιθανότερο μονοπάτι για την Τουρκία έπειτα από την επανεκλογή Ερντογάν θα είναι η συνέχιση της ανορθόδοξης οικονομικής πολιτικής του, που χαρακτηρίζεται από χαμηλά επιτόκια, έλεγχο της αγοράς συναλλάγματος και υψηλό πληθωρισμό.