χημικά προϊόντα

Φωτ. Intimenews
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλες ανακατατάξεις στην καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει αλλάξει άρδην σε σχέση με τις αρχές του 2020, επέφερε και εξακολουθεί να επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού. Μία εξ αυτών των αλλαγών, είναι και η στροφή των πολιτών προς τα καθαριστικά. Προϊόντα, δηλαδή, τα οποία αφορούν την καθαριότητα και την υγιεινή. Όπως προκύπτει από τα […]