Ανισότητες

Oxfam:  Η περιουσία των πέντε πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο διπλασιάστηκε από το 2020