Ανακύκλωση

Φωτ. Fairphone
φωτ. intimenews
BUSINESS & FINANCE

Παρουσιάστηκε στους 66 Δήμους της Αττικής, το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για την ανακύκλωση, την περιφερειακή διαχείριση, την ξεχωριστή επεξεργασία βιοαποβλήτων και τα πάρκα κυκλικής οικονομίας με νέες μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων χωρίς μονάδες για καύση. «Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής είναι υπόθεση όλων μας. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Σε […]

φωτ.: Suzie Howell/New York Times
THE NEW YORK TIMES

Τα καταστήματα τις δίνουν δωρεάν για να δείξουν την περιβαλλοντική ευασθησία τους, όμως μία πάνινη τσάντα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάνω από 20.000 φορές για να εξισορροπήσει τις επιπτώσεις που έχει η κατασκευή της στο περιβάλλον.