Αμυντική βιομηχανία

Ρωσική οικονομία: Αυτό είναι το «κρυφό όπλο» του Πούτιν
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ώθηση στην βιομηχανική παραγωγή της Ρωσίας φαίνεται να δίνει ο πόλεμος, στηρίζοντας παράλληλα ολόκληρη την οικονομία, η οποία παρά τις κυρώσεις από τη Δύση συνεχίζει να καταγράφει καλύτερες επιδόσεις από το προσδοκώμενο.