Κοινωνία Δευτέρα 18/10/2021, 19:38
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβατήριο: Νέες προϋποθέσεις για την έκδοσή του

Διαβατήριο: Νέες προϋποθέσεις για την έκδοσή του

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση διαβατηρίων, καθώς και η χρονική διάρκεια της ισχύος τους.

Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται το έγγραφο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων, προστίθενται νέες περιπτώσεις αδικημάτων, τα οποία είναι τα εξής: Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδής κατάθεση, παράνομη χρήση ή κατοχή γνησίου διαβατηρίου και παράνομη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Διαβάστε επίσης: Τα ισχυρότερα διαβατήρια του κόσμου – Η θέση του ελληνικού

Ακόμη, στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται διαβατήριο -πλέον αυτών που προστέθηκαν- περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων, οι περιπτώσεις τελεσίδικης καταδίκης για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της υπεξαγωγής εγγράφων ή έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έχει κηρυχθεί πολίτης ανυπότακτος ή λιποτάκτης, έχει επιβληθεί προσωρινή κράτησης, είναι υπόδικος, εκκρεμεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει εκτελεστεί, κ.λπ.

Από τον κατάλογο, αντίθετα, αφαιρέθηκαν τα αδικήματα της ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, της εμπορίας δούλων, της ακούσιας απαγωγής, κ.λπ.

Παράλληλα, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίου για νοσήλια στο εξωτερικό του ίδιου του εμπλεκόμενου σε δικαστικές διενέξεις ή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, κ.λπ.

Τέλος, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει ότι η χρονική διάρκεια της ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε πέντε έτη για τους ενήλικες.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News