ΑΠΟΨΕΙΣ

Απαραίτητες δεξιότητες για τα στελέχη

Απαραίτητες δεξιότητες για τα στελέχη

Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς αποτελεί παραδοσιακά και μια περίοδο στοχασμού, όπου τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα θέτουν στόχους για την εταιρική και προσωπική τους ανάπτυξη.  

Ενα συμπέρασμα που προέκυψε τη χρονιά που πέρασε ήταν το παράδοξο της ταυτόχρονης ανεργίας –κυρίως στα ηλικιακά προφίλ των <30 και των >55 ετών– με την αδυναμία των εταιρειών να βρουν τα στελέχη που είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σημείο αναφοράς είναι οι δεξιότητες εκείνες που αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα εξασφαλίσουν την επιτυχία, ενισχύοντας τη μελλοντική προοπτική και των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες και στην Ελλάδα, όπως έχει καταγραφεί από την έρευνά μας σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, αναζητούν έμπειρα στελέχη με τα εξής κρίσιμα χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

1. Υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη – EQ. Είναι απαραίτητη ικανότητα για την άσκηση ηγεσίας σε ένα ταχέως εναλλασσόμενο επιχειρηματικό και εταιρικό περιβάλλον, που προϋποθέτει υψηλή αυτογνωσία, σταθερότητα, αυτοπεποίθηση, συμπεριφορά, υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εταιρεία και στο προσωπικό.

2. Αριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Η μεγαλύτερη αμεσότητα με συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, μέσω της εύκολης σύνδεσης και συνεργασίας με κάθε γωνιά  του πλανήτη, αλλά και της απομακρυσμένης εργασίας του προσωπικού μέσα από αντίστοιχες πλατφόρμες, καθίσταται σοβαρή προτεραιότητα επιτυχίας.

3. Ενσυναίσθηση. Μια σημαντική έκφραση της συναισθηματικής νοημοσύνης που συνδέεται άμεσα με την ικανότητα ενός στελέχους να εμπνέει, να παρακινεί, να ενδυναμώνει και να υποστηρίζει αποτελεσματικά τους υφισταμένους του, που περισσότερο από ποτέ χρειάζονται την ηγετική καθοδήγηση υψηλού επιπέδου.

4. Διαχείριση αλλαγής. Η ικανότητα να ξεπερνά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, να προσαρμόζεται άμεσα στις νέες συνθήκες και να καθοδηγεί την ομάδα του με επιτυχία στον νέο δρόμο που οδηγούν τα γεγονότα και οι συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η αναζήτηση και εφαρμογή περισσότερων λύσεων για κάθε πρόβλημα, και όχι περισσότερων προβλημάτων για κάθε λύση!

5. Ψηφιακές δεξιότητες. Η ραγδαία ανάπτυξη νέων εργαλείων πληροφορικής και ψηφιοποίησης, η συνεχής αυτοματοποίηση των εργασιών οδηγούν στην ανάγκη στελεχών που να κατέχουν αντίστοιχες γνώσεις και εμπειρίες, και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη μετάβαση στην «Ελλάδα 2.0».

6. Υποστήριξη στο τρίπτυχο: περιβάλλον – κοινωνία – διακυβέρνηση|ESG. Είναι μια απαίτηση της εποχής που επηρεάζει άμεσα το μέλλον όλης της κοινωνίας. Αφορά απλές και σύνθετες δράσεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου, και σύντομα θα επηρεάζει τη δυνατότητα πρόσβασης για την άντληση κεφαλαίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα funds.

7. Διαχείριση στρες και ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής. Οι εργασιακές απαιτήσεις δεν θα γίνουν ποτέ λιγότερες και η καθημερινότητα πιο απλή και εύκολα διαχειρίσιμη. Η βαρύτητα δίνεται στην ικανότητα ενός στελέχους να αντεπεξέρχεται στην πίεση, να εφαρμόζει τεχνικές διαχείρισης του καθημερινού στρες και να εκπαιδεύει και το προσωπικό, ώστε το όφελος να μεταφέρεται, από τον εργασιακό χώρο, στην προσωπική ζωή και στις οικογένειες όλων των εργαζομένων.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχατζής είναι διευθύνων σύμβουλος  στην εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων ΑΝΑΔΕΙΞΗ, www.anadeixi.gr 

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή της Κυριακής. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News