Απόψεις Κυριακή 9/01/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

ἂς παίζουμε

ἂς παίζουμε

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η ΕΛΣΤΑΤ στη διενέργεια της απογραφής της χρονιάς που μόλις μας πέρασε ήταν για πολλούς, της παρούσης στήλης συμπεριλαμβανομένης, μία έκπληξη. Και αυτό γιατί δεν οφείλονταν μόνο στην δέουσα επιμέλεια μερίδας του πληθυσμού λόγω covid, που εν μέρει αντιμετωπίσθηκε με την αυτοαπογραφή, αλλά και με μία εκρηκτική αύξηση της δυσπιστίας των πολιτών.

Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά στο παράδοξο ενώ έχουμε στη διάθεσή μας τα καλύτερα τεχνικά μέσα που είχαμε ποτέ, το έργο να γίνεται πιο δύσκολο, τόσο που έγινε και θέμα γελοιογραφιών. Η σημασία βέβαια της απογραφής για τη δημόσια διοίκηση και, εν τέλει, και για την ίδια την κοινωνία είναι τεράστια και δεν μπορεί να αναλυθεί σε μία στήλη. Όμως, αυτό που τονίζει είναι ένα έλλειμα παιδείας.

Όντως, από τις έρευνες του ΟΟΣΑ γνωρίζουμε ότι οι αποδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και βαίνουν μειούμενες κατ’ απόλυτο μέγεθος, και (συνεχίζουν να) υπολείπονται του μέσου όρου της ομάδας των χωρών του ΟΟΣΑ.

ἂς παίζουμε-1

Πηγή: ΟΟΣΑ

Προκειμένου να τονώσει το ενδιαφέρον της μαθητικής κοινότητας, η ΕΛΣΤΑΤ δημιούργησε ένα διδακτικό εργαλείο, το [email protected] που είναι διαθέσιμο για μαθητές από την Ε’ Δημοτικού. Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της πρώτης γραμμής, αντιμέτωποι με τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από σχεδόν δύο χρόνια εναλλαγής της φυσικής παρουσίας με τηλεκπαίδευση, είναι διστακτικοί και δεν θέλουν να παρεκκλίνουν από την διδακτέα ύλη τους. Σε περίπτωση όμως που βρεθούμε πάλι σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης, το εργαλείο της ΕΛΣΤΑΤ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί ηλεκτρονικά και απομακρυσμένα, και, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,

Οι μαθητές του τμήματος θα μπαίνουν στην εφαρμογή και θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τα αθλήματα και τις συνήθειες των μαθητών. Είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις για να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου από τον μαθητή που το συμπληρώνει.

Αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο καθηγητής θα λαμβάνει αρχείο που θα περιέχει όλες τις απαντήσεις των μαθητών.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής με τους μαθητές θα συζητούν τον τρόπο συλλογής, ταξινόμησης, πινακοποίησης και γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων. Θα μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις και να βγάζουν τα συμπεράσματα της απογραφικής διαδικασίας, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη.

Θα παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να κατανοήσουν τη διαχείριση της συλλογής, της ανάλυσης και της χρήσης δεδομένων, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη (διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, σύνταξη ερωτηματολογίου, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσμάτων).

 

Ενδεχομένως, λοιπόν, η επόμενη γενιά απογραφέων, της απογραφής του 2031, να ξεκινήσει την εκπαίδευσή της με το άνοιγμα (ή μη) των σχολείων την επόμενη εβδομάδα.

 

 

Σὲ τοῦτο τὸ μεταξύ,

ἂς παίζουμε μὲ τὶς λέξεις,

ἂς παίζουμε τῆς ὁμιλίας τὸ θεῖο παιγνίδι

ἀνύποπτοι ποιητὲς

ποὺ κλέψανε τὸ μυστικὸ

νὰ βλέπουνε καὶ ν᾿ ἀκοῦνε,

ν᾿ ἀγγίζουνε καὶ νὰ γνωρίζουνε τὰ πράγματα,

τὴν εἰκόνα τοῦ Κόσμου ξαναπλάθοντας

μ᾿ ἀστραφτερὲς λέξεις ἂς παίζουμε

καθὼς παιδιὰ μ᾿ ἀθώα χοχλάδια

ποῦ ξεβράστηκαν στ᾿ ἀκροθαλάσσι

μόλις ἀγγίζοντας τὴ μυστικὴ φωτιὰ

μόλις μαντεύοντας

τὸν κρύφιο κεραυνό,

μὲ χῶμα ἂς σκεπάζουμε καὶ στάχτη

τὴ φλόγα ποὺ οἱ θνητοὶ ν᾿ ἀγγίσουν δὲν τολμοῦν

δέσμιοι στὸ θάνατο

ἂς ξανοίγουμε τὶς χάρτινες βαρκοῦλες μας

μὲς στὸν ἀστραποβόλο ὠκεανό…

 

Μελισσάνθη (Ἤβη Κούγια)

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News