ΑΠΟΨΕΙΣ

Πλούσιοι γονείς, πλούσια παιδιά

Πλούσιοι γονείς, πλούσια παιδιά

Τα παιδιά των εύπορων οικογενειών έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο κυνήγι της ευημερίας.

Ο ένας λόγος είναι άμεσος και αυτονόητος: Τα λεφτά πηγαίνουν στα λεφτά· είτε μέσω της κληρονομιάς, είτε μέσω της επένδυσης διαθέσιμων κεφαλαίων που «αυγατίζουν» με το πέρασμα των χρόνων.

Ο άλλος λόγος είναι έμμεσος και ελάχιστα πιο σύνθετος: Η οικονομική ευχέρεια παρέχει τη δυνατότητα ποιοτικής εκπαίδευσης που με τη σειρά της πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Διότι τα παιδιά των εύπορων οικογενειών εκπαιδεύονται σε καλύτερα σχολεία και είναι σε θέση να επιμηκύνουν τις σπουδές τους, ενίοτε με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στο εξωτερικό. Αποκτούν έτσι καλύτερες γνωστικές δεξιότητες.

Έχει μελετηθεί: Η κατάρτιση στη νεαρή ηλικία μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη ζωή ενός ανθρώπου. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση συνήθως τοποθετούνται καλύτερα στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας και απολαβών.

Η συζήτηση είναι διαχρονική όμως σε αυτήν τη συγκυρία αποκτά ξεχωριστή σημασία, ιδίως για τη χώρα μας.

·      Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

·      Η ταχύτητα της αυτοματοποίησης λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, με ώθηση και από την κοινωνική αποστασιοποίηση της πανδημίας, ανεβάζει τον πήχη στις δεξιότητες που εκ των πραγμάτων συνοδεύουν τα επαγγέλματα της εποχής.

·     Το κόστος της καλής εκπαίδευσης ως μείζων οικονομικός παράγοντας βρίσκεται στην πρώτη θέση των αντικινήτρων για τη δημιουργία οικογένειας και η Ελλάδα αντιμετωπίζει σφοδρή κρίση υπογεννητικότητας.

Ίσως η καλύτερη πολιτική απασχόλησης, με προεκτάσεις ακόμη και στο δημογραφικό, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας στα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια· ορισμός της επένδυσης, αν θέλει να κοιτάζει κανείς μπροστά. Στον βαθμό που οι επιλογές καλώς θα διευρύνονται και στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, το χρέος της πολιτείας μετατοπίζεται ανάλογα στο πεδίο της χρηματοδότησης, με φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. 

Τα παιδιά των εύπορων οικογενειών έχουν εφόδια και δυνατότητες και αυτό είναι υπέροχο. Δουλειά της κρατικής πολιτικής είναι να υποστηρίξει τις πληθυσμιακές κατηγορίες που δυσκολεύονται να «παίξουν» σε υψηλό επίπεδο χάρη σε καθαρά δομικούς παράγοντες.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News