Πανεπιστήμια / Ανώτατη εκπαίδευση

ΥΠΑΙΘ: Στους 68.394 ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας
Συνεργασία ΙΤΕΠ – Πανεπιστημίου Αιγαίου με επίκεντρο την έρευνα στον τουριστικό τομέα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας πέντε ετών υπέγραψε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με το Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων όπως η εκπόνηση ερευνών και μελετών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. βιωσιμότητα), με […]