Πανεπιστήμια / Ανώτατη εκπαίδευση

Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για εισαγωγή στα ΑΕΙ υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις