ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης απαιτούν ανταγωνιστικές αγορές

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης απαιτούν ανταγωνιστικές αγορές

Η Ελλάδα εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2021 πρωτογενές έλλειμμα 3.413 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 4.365 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υστέρηση 7.778 δισ. ευρώ. Το δημόσιο χρέος ξεπερνάει τα 340 δισ. ευρώ ή το 207% του ΑΕΠ και μαζί με τα repos πλησιάζει το 220% του ΑΕΠ. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη και τα κεφάλαια του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης της ΕΕ προσφέρονται για αυτό. Αλλά το χρήμα είναι μορφή οικονομικής ενέργειας και γι’ αυτό χρειάζεται λειτουργικές συνθήκες για να αποδώσει και να αξιοποιηθεί. Τέτοιες συνθήκες είναι οι ελεύθερες και ανταγωνιστικές αγορές που δημιουργούν οικονομικές, επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η γιγάντωση του δημόσιου τομέα σε βάρος του ιδιωτικού, οι αντιοικονομικές δημόσιες δαπάνες και η προνομιακή κρατική βοήθεια, αποδυναμώνουν αντί να ενδυναμώνουν τις ανταγωνιστικές και φιλελεύθερες δομές. Αυτό επιβαρύνει το οικονομικό σύστημα και τις αγορές με οικονομικές απώλειες και κόστος, απενεργοποιεί τις δυναμικές, ματαιώνει την αξιοποίηση του χρήματος και απομακρύνει τις επενδύσεις.

Το σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι φιλόδοξο. Ο συνδυασμός των επενδυτικών προτάσεων με γενικά σχέδια ανάπτυξης των επιμέρους τομέων της οικονομίας και συνολικά με ένα εθνικό σχέδιο αναφοράς (reference master plan) και ανάπτυξης της χώρας με συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους θα μπορούσε να βοηθήσει την ανάκαμψη. Ένα τέτοιο εθνικό σχέδιο πρέπει να βασίζεται στη διαμόρφωση λειτουργικών συνθηκών που να αξιοποιούν κεφάλαια, πόρους και χρήματα μέσω της απελευθέρωσης των οικονομικών δυνάμεων και  των δυνατοτήτων της αγοράς. Επίσης πρέπει να υποστηρίζεται από την προσφορά δημόσιων και ιδιωτικών ανταγωνιστικών υποδομών και υπηρεσιών υψηλής κατά το δυνατόν προστιθέμενης αξίας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη και η διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών είναι το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου. Η αποστολή και το αντικείμενο της πληροφορίας, της οικονομίας, της οικολογίας και ιδίως της τεχνολογίας, είναι ο κατά το δυνατόν βέλτιστος συνδυασμός της ελευθερίας, δηλαδή της ενέργειας (του χρήματος) και της κίνησης (της οικονομίας) με τα σύγχρονα συστήματα και τους μηχανισμούς (πληροφορίας) που τις επαυξάνουν και τις αξιοποιούν.

Ο έλεγχος και η καλύτερη (αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη) διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, ειδικά των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων και γενικά της αξιοποίησης των φορολογικών εσόδων σε δημοσιονομικά πειθαρχημένο περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πρόσθετο εργαλείο για την απελευθέρωση των οικονομικών δυνάμεων που διαθέτουμε και την ανάδειξη των επιχειρηματικών δυναμικών που αναζητούμε.

Ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης είναι δικηγόρος 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News