Green Economy Πέμπτη 9/12/2021, 18:38
GREEN ECONOMY

Γ. Πλακιωτάκης: Ευελιξία για την πράσινη μετάβαση της ελληνικής ναυτιλίας

Συνεδρίασε το Συμβούλιο υπ. Μεταφορών της Ε.Ε.

Γ. Πλακιωτάκης: Ευελιξία για την πράσινη μετάβαση της ελληνικής ναυτιλίας

Η πρόοδος επί των προτάσεων της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55» που αφορούν τον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης για «πράσινα» καύσιμα στη ναυτιλία, εξετάστηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Η καταγραφή της προόδου είχε ως στόχο να δοθεί στην τρέχουσα σλοβενική -και την επόμενη γαλλική- προεδρία της Ε.Ε. την αναγκαία πολιτική καθοδήγηση, εν όψει της συνέχισης της εξέτασης της νομοθετικής πρότασης.

Μεταξύ άλλων, η δέσμη «Fit for 55» περιλαμβάνει και την πρόταση «για χρήση ανανεώσιμων και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα καυσίμων από τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (FuelEU Maritime)».

Οι επιμέρους προτάσεις, οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη του ευρωπαϊκού κλιματικού στόχου για μηδενισμό των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν και τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να λειτουργήσουν μερικώς ως καταλύτης και μερικώς ως μοχλός πίεσης προς τη σταδιακή απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα (με χρονικό ορίζοντα επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας το έτος 2050).

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε το γεγονός ότι «οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν μια κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, και ως εκ τούτου η αποτελεσματική και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προτύπων έντασης των ναυτιλιακών καυσίμων σε άνθρακα που προωθεί η πρόταση FuelEU Maritime, θα πρέπει να έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την προώθηση, φιλόδοξων και εφικτών λύσεων, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα συμμερίζεται τους στόχους της πρότασης Κανονισμού FuelEU Maritime, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα θα πρέπει να είναι λειτουργικά, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των τομέων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας και να περιέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός του τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ιδιαίτερα τον καταλυτικό ρόλο των παραγωγών και προμηθευτών ναυτιλιακών καυσίμων στη διαδικασία απανθρακοποίησης της ναυτιλίας και στην αποτελεσματική εφαρμογή του υπόψη Κανονισμού, καθώς και στον βαθμό της ευθύνης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτού από πλευράς του εμπορικού διαχειριστή του πλοίου (ναυλωτή), στη βάση της θεμελιώδους αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Επίσης, εστίασε στην ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης της περίπτωσης που δεν είναι δυνατή η προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων εκτός της Ε.Ε.

Ο κ. Πλακιωτάκης, τέλος, κάλεσε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσουν έμπρακτα τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ακτοπλοΐας στην εδαφική και κοινωνική της νησιωτικής μας χώρας, εξετάζοντας μία πιο ευέλικτη και ρεαλιστική προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55», μέχρι να καταστεί εφικτή η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου που παρέχει ποιοτικές, ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, στα νησιά μας.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News