Green Economy Τρίτη 23/02/2021, 13:32
GREEN ECONOMY

Τέρνα Ενεργειακή: Συμφωνία με EDP – ENGIE για θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Τέρνα Ενεργειακή: Συμφωνία με EDP – ENGIE για θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Την έναρξη συνεργασίας με την Ocean Winds για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Τέρνα Ενεργειακή, η οποία επιχειρεί να αξιοποιήσει περαιτέρω την εγχώρια αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Ocean Winds αποτελεί κοινό σχήμα (50-50) της ισπανικής EDP Renewables (EDPR) και της γαλλικής ENGIE.

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή, κάλεσε τις εποπτικές αρχές να δώσουν άμεσα στους ιδιώτες επενδυτές τη δυνατότητα δρομολόγησης των διαδικασιών μελέτης και ωρίμανσης των σχετικών έργων, προκειμένου να μην «χαθεί» ακόμη ένα έτος.

Διαμήνυσε δε, ότι λόγω της μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας των συγκεκριμένων project, αναμένεται να «αποδειχθούν εξαιρετικά επωφελή για την ελληνική οικονομία». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προς το παρόν, η Ελλάδα δεν διαθέτει θεσμικό – ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία αιολικών πάρκων. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις του κ. Περιστέρη είναι οι εξής:

  • Η εγκατάσταση πλωτών θαλάσσιων αιολικών πάρκων γίνεται μέσα σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του Ν.2742/1999, με τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Πλωτών Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΠΑΠ).
  • Για τη δέσμευση συγκεκριμένης θαλάσσιας έκτασης ως Ευρύτερης Περιοχής Διερεύνησης ΠΟΑΠΑΠ ακολουθείται διαδικασία προέγκρισης. Η προέγκριση χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από υποβολή αίτησης προέγκρισης από το φορέα υλοποίησης, εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
  • Με την έκδοση της απόφασης προέγκρισης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης για τη διάρκεια που δεσμεύει την εγκεκριμένη περιοχή και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης, ως εγγύηση για τυχόν περιβαλλοντική αποκατάσταση από τις δραστηριότητες έρευνας που θα διεξάγει.
  • Στη συνέχεια, ο ανάδοχος φορέας εκκινεί τις απαραίτητες θαλάσσιες έρευνες και μετρήσεις.
  • Μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και μετρήσεις,  ο φορέας αιτείται την τελική χωροθέτηση του έργου. Δηλαδή, το ευρύτερο θαλάσσιο πολύγωνο που είχε καθοριστεί με την απόφαση προέγκρισης για έρευνα, περιορίζεται πλέον σε μικρότερο  και οριστικοποιείται, με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και των Υπουργών Οικονομικών,  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα εγκρίνεται και η σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Μετά την έκδοση του ΠΔ της ΠΟΑΠΑΠ, το έργο εισέρχεται στο στάδιο της καθαυτό ενεργειακής και περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Στη συνέχεια, ακολουθούν η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οριστική και δεσμευτική προσφορά σύνδεσης και η εξασφάλιση τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ, αλλά και του ΔΑΠΕΕΠ και της ΡΑΕ, κυρίως στη διαμόρφωση μιας βέλτιστης τιμολογιακής  πολιτικής  για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα (στους σχετικούς διαγωνισμούς εξασφάλισης τιμής), η οποία αφενός θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των μεγάλων αυτών επενδυτικών έργων, αφ’ ετέρου θα εντάσσεται με ισορροπημένο τρόπο στο μακροχρόνιο σχεδιασμό βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τέρνα Ενεργειακή, τις τελευταίες ημέρες, βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η έντονη κακοκαιρία στο Τέξας «πάγωσε» την παραγωγή των τριών αιολικών πάρκων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να «ζημιωθεί» με το ποσό έως των 90 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως έχει επανειλημμένως ξεκαθαρίσει, οι εξελίξεις στον αμερικανικό βραχίονα δεν επηρεάζουν τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, όπως και την ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News