ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναπτυξιακός: Aπό τις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τουριστικές επενδύσεις

Αναπτυξιακός: Aπό τις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τουριστικές επενδύσεις

Από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή του επενδυτικού τους σχεδίου στον α’ κύκλο του καθεστώτος «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. Πρόκειται για το δεύτερο καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου που προκηρύσσεται με την αρχή να γίνεται πριν από λίγες εβδομάδες με το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για τις τουριστικές επενδύσεις ανέρχεται για το 2022 σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα άλλα 75 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση, ως επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και ως επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Υπενθυμίζεται ότι από το εν λόγω καθεστώς έχουν εξαιρεθεί, δεν μπορούν να υπαχθούν δηλαδή, επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Τι μπορεί να υπαχθεί

Στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υπαχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:

α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων,

β) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων,

γ) Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αλλάξει χρήση το κτίριο και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

δ) Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.

ε) Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.

στ) Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων.

ζ) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον σωρευτικά φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές, περιοχές κοντά στα σύνορα και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, κατατάσσονται στην κατηγορία των 5 κλειδιών, διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.

η) Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

Ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι 1 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Πού γίνονται οι αιτήσεις

Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (https://opsan.mindev.gov.gr/) και ο επενδυτής ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και την καταχώρισή τους.

Είδη ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της επιχορήγησης. Στην περίπτωση, ωστόσο, που τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 70% αντίστοιχα.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για το μέρος που αφορά την συμβατική επένδυση παρέχεται είτε το κίνητρο της επιχορήγησης είτε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να δύνανται τα συγκεκριμένα κίνητρα να αποτελέσουν μίγμα της ενίσχυσης αυτής.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Στον Αναπτυξιακό Νόμο η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

«Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» – υπογράφηκε η πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News