Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Φωτ. intimenews
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της αρχής στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τον «εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή». Το νομοσχέδιο τροποποιεί τον ν.3959/2011 και ενσωματώνει την Οδηγία 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού […]

Φωτ. Intime
BUSINESS & FINANCE

Αύριο Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 εισάγεται στις Επιτροπές της Βουλής προς επεξεργασία πριν την τελική του ψήφιση το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές […]

φωτ. intimenews
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο έχει ως στόχο τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση επιτροπών και τη διεξαγωγή ελέγχων για έγκριση και πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προτείνονται τα ακόλουθα: 1.α. Παρέχονται κίνητρα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους και θεσπίζονται […]