Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αναπτυξιακός: Aπό τις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τουριστικές επενδύσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για τις τουριστικές επενδύσεις ανέρχεται για το 2022 σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα άλλα 75 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση, ως επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και ως επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Στον Αναπτυξιακό Νόμο η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
BUSINESS & FINANCE

Υπέγραψε σήμερα την προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.