ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επενδυτικό ενδιαφέρον από εταιρείες κρουαζιέρας για το λιμάνι του Λαυρίου

Επενδυτικό ενδιαφέρον από εταιρείες κρουαζιέρας για το λιμάνι του Λαυρίου

Αξιόλογο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του λιμανιού στο Λαύριο ως κόμβου κρουαζιέρας και ελλιμενισμού θαλαμηγών εκδηλώνεται ένα μήνα πριν από την προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του 50% συν 1 μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου. Με βάση την προέλευση του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται μέχρι στιγμής το λιμάνι του Λαυρίου δείχνει να «στρίβει» προς τον θαλάσσιο τουρισμό, γεγονός που ενδεχομένως να βοηθήσει και στην περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής, η οποία σε προηγούμενες δεκαετίες γνώρισε σημαντική εγκατάλειψη.

Το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε τον σχετικό διαγωνισμό στις αρχές Μαρτίου και προχωράει ήδη την ωρίμανση μιας σειράς μελετών και αδειοδοτήσεων για τον εξηλεκτρισμό του λιμανιού και την τροφοδοσία του με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη μεγέθυνση των υποδομών του ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ένα επιπλέον επιβατηγό πλοίο και για την τοποθέτηση πλωτών προβλητών στον χώρο της μαρίνας. Οι πλωτοί προβλήτες θα προσθέσουν τουλάχιστον 100 επιπλέον θέσεις σκαφών, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα του τουριστικού λιμένα σε πάνω από 220 θέσεις. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αυξήσει την αποτίμηση του λιμανιού και να προσελκύσει υψηλότερες δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στον διαγωνισμό αναμένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον δύο μεγάλες ξένες πολυεθνικές εταιρείες κρουαζιέρας και άλλη μία μικρότερη που εκτελεί πλόες αποκλειστικά στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλες πηγές αναφέρουν πως ελληνικές και ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση μαρινών αξιολογούν τις προοπτικές σχηματισμού κοινοπραξιών με εταιρείες κρουαζιέρας προκειμένου να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Τόσο η Olympic Marine, η οποία ελέγχει και την ομώνυμη μαρίνα νοτιότερα από την πόλη του Λαυρίου, όσο κι άλλες εταιρείες όπως η θυγατρική της Lamda Development, Lamda Marinas Investment και η D-marinas Hellas, συμφερόντων της CVC Capital φέρονται να αξιολογούν τέτοια σενάρια ή, σε μια περίπτωση, να έχουν προχωρήσει ήδη σε σχηματισμό κοινοπραξίας.

Η «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.), όπως λέγεται η εταιρεία διαχείρισης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του λιμένα, μέσω σύμβασης παραχώρησης που έχει συνάψει με το Δημόσιο διάρκειας 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το έτος 2062). Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ενδέχεται όμως να παραταθεί. Μάλιστα μία από τις μεγάλες ξένες εταιρείας κρουαζιέρας έχει, κατά πληροφορίες, αιτηθεί μία ακόμα πιο μακροπρόθεσμη σύμβαση προκειμένου να «τρέξει» σημαντικές επενδύσεις.

Το λιμάνι λόγω της θέσης του βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων από ό,τι ο Πειραιάς, ενώ διαθέτει καλή οδική σύνδεση με το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Το ΤΑΙΠΕΔ επέλεξε να διαθέσει ποσοστό 50% συν μία μετοχή, σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα λιμάνια όπου παραχωρήθηκε σχεδόν παντού το 67%. Ο λόγος είναι ότι εκτιμά πως με τις επενδύσεις που θα κάνει ο ιδιώτης θα δημιουργηθούν υπεραξίες τις οποίες κατόπιν θα μπορέσει να καρπωθεί για λογαριασμό του Δημοσίου. Εκτός αν κάποιος εκ των υποψηφίων επενδυτών καταβάλει τώρα το τίμημα που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες υπεραξίες, εξηγούν χρηματοοικονομικές πηγές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αφορούν τη χρήση του 2022, ο κύκλος εργασιών του ΟΛΛ διαμορφώθηκε σε 6.096.494,41 ευρώ και εμφανίζεται αυξημένος 47,8% έναντι του 2021, κάτι φυσιολογικό λόγω της πανδημίας κατά τα έτη 2020-2021. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στην ίδια χρήση σε 2.226.022,61 ευρώ.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News